Hur ska Norrköping arbeta för att återställa natur?

Ska vi återställa och snabbt vända ”förfallet” av natur kan vi i en långsiktigt gällande plan för vår mark inte förstöra mera, skriver insändarskribenten.
Ska vi återställa och snabbt vända ”förfallet” av natur kan vi i en långsiktigt gällande plan för vår mark inte förstöra mera, skriver insändarskribenten.

Arbetet med att återställa och skydda mera natur kan påbörjas.

Insändare 18 juli 2023 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lagen antogs politiskt av EU 12 juli. En mycket viktig lag som ska bidra till att vända den negativa trenden för biologisk mångfald. Ekosystem kan få nytt liv och hotad natur bevaras. Alla miljöorganisationer, tusentals forskare och många företag har ställt sig bakom. Målet är åtgärder som täcker 20 procent av EU:s land- och vattenyta år 2030 och samtliga ekosystem som behöver återställas till 2050. Hur rustar Norrköping?


Nato-beslut samma dag efter påtryckningar och dubblerade militäranslag

Samtidigt som detta viktiga beslut för miljö och natur togs domineras media totalt av att Turkiet och Ungern eventuellt släpper in Sverige i Nato.  Försvarsbudgeten har blixtsnabbt dubblerats av nya regeringen.


Anslagen för natur- och miljövård har samtidigt halverats

Och miljödepartementet har skrotats. Personal på Länsstyrelserna har sagts upp och miljöprojekt fått läggas ner då försämrad budget inte ger utrymme för viktiga insatser.

Nu undrar jag hur Norrköpings Kommun agerar för att klara EU:s nya naturlag?

Översiktsplanen (ÖP 25) är ute på samrådsgranskning nu. Den måste justeras vad gäller inlagd bebyggelse på jordbruksmark och i tätortsnära skogar. Ska vi återställa och snabbt vända ”förfallet” av natur kan vi i en långsiktigt gällande plan för vår mark inte förstöra mera. Detta gäller bland annat jordbruksmark mellan Fyrby/Hallberga och E4 samt vid Marby och Unnerstad och alla tätortsnäraskogar. Ändra i ÖP och dubbla anslagen för naturvård! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa