Hur ska kommunen gå vidare med Femöresbron?

Nu när Kammarrätten fattat beslut i den segdragna och för oss kommuninnevånare kostsamma processen kring Femöresbron måste väl kommunen äntligen ge sig och avstå eventuella ytterligare överklagande.

Hade man följt Länsstyrelsens tidigare beslut så hade en ny bro varit på plats för flera år sedan, skriver Broentusiast.

Hade man följt Länsstyrelsens tidigare beslut så hade en ny bro varit på plats för flera år sedan, skriver Broentusiast.

Foto: Christina Karlén

Insändare2021-07-05 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hade man följt Länsstyrelsens tidigare beslut så hade en ny bro varit på plats för flera år sedan. 

Karin Jonssons invändning att man från kommunens sida utöver kulturmiljön prioriterar tillgänglighet, drift och skötsel samt klimatförändringar kräver en förklaring. Kammarrätten anser att tillgängligheten tillgodoses genom den närbelägna Riksbron vilket även borde ha varit uppenbart för tekniska nämnden och dess ordförande. 

Att det skulle vara ”sanslöst” som Karin Jonsson påstår för de som promenerar med barnvagn och rullator att använda Riksbron är patetiskt. Femöresbron har sannolikt fungerat för denna kategori promenerande kanske redan sedan bron byggdes år 1901.

En redogörelse för drift- och skötselaspekten emotses. Drift- och skötsel av bron krävs oavsett hur den utformas och var den placeras.

Klimatförändringarnas påverkan på bron bör även belysas. Vilka förändringar i miljön avses? Vad var avsikten med att höja marken och brofästena 1,4 meter? Om man är orolig för framtida översvämningar kräver det en förklaring då en översvämning i Motala Ström sannolikt inte inträffar så länge som dammen vid Drags är intakt och behåller sin nuvarande höjd. 

Avslutningsvis bör kommunen redovisa en handlingsplan över hur man går vidare samt en tidplan för arbetena. Kommuninnevånarna kanske äntligen kan se fram mot en ny Femöresbro under 2022.