Hur ska barnen komma till skolan när broarna renoveras?

Broarna mellan Vilbergen och Ektorp ska renoveras men de ska inte stängas av samtidigt, lovar Elyias Yousef, Drift och underhåll på kommunen.

Kanske kan någon beslutsfattare på kommunen berätta vilken väg barnen skall ta för att komma till sina skolor i Ektorp under tiden som broarna mellan Vilbergen och Ektorp renoveras, skriver Bert Lorentzon.

Kanske kan någon beslutsfattare på kommunen berätta vilken väg barnen skall ta för att komma till sina skolor i Ektorp under tiden som broarna mellan Vilbergen och Ektorp renoveras, skriver Bert Lorentzon.

Foto: Ulf Wigh/Wighsnews

Insändare2024-05-30 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt kommunens hemsida ska bron mellan Vilbergen och Ektorp stängas av en månad. Det betyder att samtliga övergångar från Vilbergen är avstängda. Bland annat blir hundratals barn avskurna från sin skolväg. Broarna kanske behöver renoveras men inte alla på samma gång. Kanske kan någon beslutsfattare på kommunen berätta vilken väg barnen skall ta för att komma till sina skolor i Ektorp. Detta verkar vara en ren skrivbordsprodukt utan förankring i verkligheten.

Bert Lorentzon

Svar direkt

Jag förstår din oro kring broavstängningarna mellan Vilbergen och Ektorp. Dock vill jag klargöra att broarna inte kommer att stängas samtidigt. 

Två broar har hittills varit avstängda för renovering, men dessa öppnades i tisdags (28 maj). Renoveringen av den en tredje bron kommer att påbörjas på fredag den 31 maj. Informationen på hemsidan skrevs i början av produktionsplaneringen men publicerades först i veckan, vilket har lett till att felaktig information har kommunicerats ut.

På grund av att tidplanen flyttades fram två dagar såg det ut som att alla broar skulle vara stängda samtidigt, men så är alltså inte fallet. Minst en bro kommer att vara öppen för att säkerställa övergångarna mellan Vilbergen och Ektorp. 

Vi förstår att detta kan skapa vissa olägenheter, men det är viktigt att renovera broarna så att de är säkra och funktionella både nu och i framtiden. 

Vi är medvetna om hur viktigt det är att underlätta för barnen att ta sig till skolan – och för alla andra boende i området - och hoppas att planeringen vi  gjort ska minimera störningarna. Tack för ert tålamod och förståelse under arbetet med att säkerställa broarna. 

Elyias Yousef, Drift & underhåll - Bro, Kaj, Bryggor, Norrköpings kommun