Hur länge ska vi behöva jaga minuter i hemtjänsten?

Nu har det gått några månader på 2021 och än har inte Norrköpings kommun tagit bort inloggningssystemet för hemtjänsten.

Då inte våra brukare betalar mindre för att ett besök går fortare eller ifall de tackar nej till hjälp ibland så är det bara kommunen som vinner på den här häxjakten med tid, skriver signaturen Uska i hemtjänsten.

Då inte våra brukare betalar mindre för att ett besök går fortare eller ifall de tackar nej till hjälp ibland så är det bara kommunen som vinner på den här häxjakten med tid, skriver signaturen Uska i hemtjänsten.

Foto: Drago Prvulovic/TT

Insändare2021-03-29 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi blev lovade att det skulle försvinna vid årsskiftet men än har inget hänt. Hur länge ska vi behöva jaga minuter och jobba på detta inhumana sätt? Då inte våra brukare betalar mindre för att ett besök går fortare eller ifall de tackar nej till hjälp. Ibland så är det bara kommunen som vinner på den här häxjakten med tid. Vi arbetar med människor - när ska ni inse det och framför allt, er personal är människor också.


Uska i hemtjänsten

Svar direkt

Ett beslut om att förändra hur ersättningen och uppföljningen av den enskildes insats ska ske inom hemtjänsten har fattats av vård- och omsorgsnämnden. Nästa fas är själva genomförandet – för trots önskan att mätningen ska försvinna snabbt, går den inte att bara ta bort utan måste ersättas med en ny modell. 

Detta kräver olika överväganden. Som äldre och anhörig ska man veta vilket stöd och hjälp man kan få, det ska vara enkelt och samordnat. Insatserna ska tillgodose behoven och utföras med hög grad av delaktighet och självbestämmande. Vi måste också planera och genomföra det administrativa kring nya avtal och konkurrensutsättning för de privata utförarna. Som arbetsgivare utgör en viktig del också att organisera arbetet inom hemtjänsten så att det blir möjligt för personal att ge god vård och omsorg. 

Arbetet med den nya modellen har hög prioritet, men för att den ska bli bra för såväl medarbetare som vårdtagare inklusive en ökad kontinuitet och därmed ökad kvalitet, kommer det ändå tyvärr att ta tid att genomföra. Vår ambition är att så snart som möjligt kunna visa nämnden en modell, som främjar såväl god kvalitet för de äldre som en god arbetsmiljö för de anställda.

Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör