Hur kan man tänka tanken att riva förskolan?

Det blir inte en enda förskola i Söderköpings stadskärna när kommunen ändrar detaljplanen.

Insändare 3 oktober 2022 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är dags att reagera!


Kan man riva en fungerande fastighet/förskola med gott miljösamvete? I det nya förslaget till detaljplan vill Söderköpings kommun riva den enda centrala förskolan i staden. Föräldrar kommer att få sätta barnen i bilen varje dag och åka en extra runda för att lämna barn på förskolan. Vilken miljöbelastning ger det?


Förskolan Norrtull är en fin fastighet byggd på 1980-talet med en fungerande utemiljö där stora investeringar har gjorts det senaste året med nya redskap och ny belysning. Att riva denna är ett enormt resursslöseri med skattepengar och ur miljösynpunkt helt förkastligt.


I Översiktsplanen står ”Faktorer som spelar roll vid lokalisering av förskolor är möjligheten för föräldrar att gå, cykla och åka kollektivt med sina barn till förskolan. För eleverna i F-6 är det av vikt att skolan ligger inom trafiksäkra gång- och cykelavstånd. Promenaderna bidrar till bättre hälsa, bättre miljö och att barnen får ett ökat medvetande om sin geografiska omgivning.” 

Hur överensstämmer det med att riva den enda centrala förskolan som man har?


Barnfamiljernas vardag styrs till stadens ytterområden och kommer därför allt med sällan att handla i våra butiker och röra sig i stadskärnan. Om vi inte vill ha det så måste vi reagera nu.
Kom med dina synpunkter innan samrådsperioden går ut den 4 oktober. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa