Hur kan man anställa fler chefer i stålbadet?

Norrköpings skolor står inför stora besparingar och neddragningar av resurser. Skolor slås ihop, personal sägs upp, klasserna blir större samtidigt som pedagogerna blir färre.

Är det någon som tror att elevernas behov av riktade insatser kommer att minska i och med att klasserna blir större? Högst osannolikt skulle jag vilja påstå, skriver signaturen Undrande lärare.

Är det någon som tror att elevernas behov av riktade insatser kommer att minska i och med att klasserna blir större? Högst osannolikt skulle jag vilja påstå, skriver signaturen Undrande lärare.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Insändare2024-03-23 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vissa delar av detta kan man förstå när till exempel elevunderlaget blir alldeles för litet för att bedriva verksamhet men långtifrån allt. 

Jag arbetar på en av skolorna som man till sommaren ska stänga, eleverna flyttas då till närliggande skola. Detta kommer att innebära att eleverna på den skolan blir fler och personaltätheten i nästan alla yrkesgrupper minskar. Ett exempel är att speciallärare och lärare som arbetar med specialundervisning minskar från fem tjänster till två trots att elevunderlaget är ungefär detsamma. Skolorna vi pratar om ligger i ett utanförskapsområde. Är det någon som tror att elevernas behov av riktade insatser kommer att minska i och med att klasserna blir större? Högst osannolikt skulle jag vilja påstå!

Nu till det som gjort mig än mer upprörd är att Norrköpings kommun har annonser ute och söker efter nio stycken områdeschefer för förskola och grundskola. Dessa typer av chefer har tidigare funnits i Norrköpings organisation men togs av någon anledning bort, men nu mitt i stålbadet har man uppfunnit denna yrkesgrupp igen. Hur går detta ihop?