Hur kan det som hänt i Valdemarsvik kunnat hända?

Vet att det var många i Valdemarsviks kommun som vid valet hade stora förhoppningar på Landsbygdspartiet oberoende (LPo) och som till och med röstade på deras representanter.

Vammarhöjdens ombyggnad och renovering är inte hanterad efter de krav som finns inom kommunallagen, skriver Hans Alvar Andersson.

Vammarhöjdens ombyggnad och renovering är inte hanterad efter de krav som finns inom kommunallagen, skriver Hans Alvar Andersson.

Foto: Anne-Marie Karlsson

Insändare2024-05-31 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När man sedan ser vilken avsaknad av tydligt och politiskt agerande utifrån vallöftena, som faktiskt sker, blir man långt ifrån förvånad över det första steg som fyra av fem fullmäktigeledamöter tar, genom att hoppa av LPo .De fortsätter dock att tydligt stötta majoriteten. 

Efter 500 dagar har majoriteten fortfarande inte förstått hur politiken ska bereda besluten, trots påpekande. Då säger man upp även stöttningen av majoritetesöverenskommelsen. Man kan ha olika syn på vildar. Men varför kalla dom vildar? Varför inte bara partilösa folkvalda ?

Men att inte förstå hur dessa fyra folkvalda gradvis försökt styra upp situationen men till slut känt det lönlöst, är för mig frustrerande att läsa om i media och hur det framförts . 

Några fakta: Vammarhöjdens ombyggnad och renovering är inte hanterad efter de krav som finns inom kommunallagen. Politisk beredning med gångbara alternativ saknas. 

Nya skolorganisationen som presenterades i vår var överhuvudtaget inte diskuterad inom det politiska utskottet. Ingen politisk beredning utförd. 

Nedläggningen av de teoretiska gymnasieinriktningarna på Nyströmska skolan är ej politiskt beredda av Valdemarsvik, trots att effekten av detta drabbar Valdemarsviks kommun minst lika mycket som Söderköping. 

Vid genomgång av totalkonsekvensanalysen, gjord av Söderköpings kommun, kan man läsa vad många remissinstanser tycker. Valdemarsviks kommun har en knapp A4:a sida. 

Med detta som bakgrund är det knappast förvånande, att man tagit stegen man gjort som vildar/folkvalda. Man har försökt att få till en nyordning med en gradvis upptrappning. 

Hur kan ett parti rasera en valframgång på det sett som nu skett?