Hur delas tillstånd ut att köra på gångbanor?

Jag skulle vilja be Samhällsbyggnadskontoret i Norrköping att svara på vid vilka tillfällen tillstånd att köra på gång- och cykelbanor delas ut, och vad sådana tillstånd innebär.

Insändarskribenten undrar över tillstånden för arbetsfordon att köra på gångbanor, exempelvis i samband med tömning av papperskorgar. Arkivbild.

Insändarskribenten undrar över tillstånden för arbetsfordon att köra på gångbanor, exempelvis i samband med tömning av papperskorgar. Arkivbild.

Foto: Anna Hübsch

Insändare2023-07-19 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Min bild är att den som för sin verksamhet (till exempel parkunderhåll, tömma papperskorgar, bevattning...) behöver köra eller parkera på platser där man normal enligt trafikförordningen inte får vara med en bil, kan få ett särskild tillstånd att göra det inom vissa rimliga gränser. Jag tänker mig att det gäller när slangen inte räcker, när det är tungt att lyfta eller när verktygen inte når fram på något annat sätt.

Men ställer ett sådant tillstånd några krav på att begränsa störningarna? Får man tillstånd även för att det är enklast så för entreprenören, för att det går fortare, eller för att det är bekvämare? Vilka krav ställer ni på mottagarna av tillstånd att planera och minska störningen för omgivningen?

Jag undrar också vilka krav på riskbedömning som ställs på den som får tillståndet. Får man blockera framkomst för rullstolar, barnvagnar och cykelkärror utan att skylta och varna? Ställs det några särskilda krav på eftertanke i områden där barn oftare passerar såsom vid idrottsplatser, fritidshem och lekparker? Vilken förväntan har ni på era entreprenörer vad gäller att blockera utrymningsvägar eller andra säkerhetsrelaterade passager?

Som ni förstår utgår frågorna från en stor besvikelse över hur kommunens entreprenörer hanterar sina fordon på gång- och cykelbanor, trottoarer och i parker. "Vi måste köra här för att tömma papperskorgen" ekar ganska tomt, när gatan bredvid leder till samma papperskorgar eller när det finns lediga parkeringsplatser intill. Då känns det ju rimligare att barnen får cykla på sin cykelväg, i stället för att ge sig ut i bilkörfältet.

Det är ju ganska enkelt att tänka till och parkera/köra så att man minskar riskerna för andra, och begränsar störningen av trafik, utan att för den skull göra det praktiskt omöjligt att jobba med drift och underhåll. Ställer Samhällsbyggnadskontoret några sådana krav, eller är det fritt fram för alla som har en juiceblandare på taket?

Erik Pettersson

Svar direkt

Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter och funderingar.

Tillstånd söks för ett specifikt fordon och för specifika undantag från föreskrifterna. Precis som du skriver är tanken att detta bara ska nyttjas i samband med arbeten som är svåra att utföra utan att bryta mot gällande trafikregler. Tillstånden är inte utformade så att de i detalj beskriver alla möjliga omständigheter, men vi förväntar oss alltid att våra entreprenörer utför sitt arbete på ett sådant sätt att störningar minimeras. Fordon som framförs på cykelbana ska framföras med stor hänsyn och försiktighet, och fordon ska naturligtvis inte lämnas så att de blockerar utrymningsvägar.

Vi har de senaste åren minskat antalet utfärdade tillstånd avsevärt. Vår bild är att de tillstånd som nu finns behövs för att våra entreprenörer ska kunna utföra sitt arbete. Vi upplever inte att entreprenörerna missbrukar de tillstånd de har, utan använder dem när de behöver, med den försiktighet som krävs. Med anledning av din tråkiga upplevelse tar vi ändå med oss detta i vår dialog med våra entreprenörer för att säkerställa att tillstånden används på det sätt som det är tänkt.

Christian Dahlskog, enhetschef Gata och trafik