Hur blev det såhär med Returpunkten?

Returpunkten, ”Det är ett kollektivt misslyckande”.

Insändare 12 augusti 2021 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ovanstående citat, som är hämtat från en ledande person på Nodra, sammanfattar väl hela skandalen. Jag håller till fullo med dennes uttalande. Mycket är sagt, ännu mer skrivet. Men ändå kvarstår många frågor att besvara. Jag har läst igenom samtliga Nodras styrelseprotoll från 2015.

 

Jag har läst igenom alla mötesanteckningar från den Styrgrupp som lett arbetet med Returpunktens (RP) nedläggning och flytt. Jag har läst igenom avtalet, undertecknat 11 juni 2014, när rörelsen att hantera avfallsverksamheten övergick från Tekniska nämnden till Nodra. I detta dokument står ”Särskilt avtal skall upprättas om arrende för den mark som nyttjas för RP. Detta gjordes aldrig! Varför?

Återkommande i Styrgruppens anteckningar vittnar om ”osäkerhet i tidsplaner, oklarheter i omvärlden och bristande support från Samhällsbyggnadskontoret (SHBK)”. I slutet av 2018 arbetades en Avsiktsförklaring fram mellan Spårvagnar AB, Nodra och SHBK för att få en gemensam syn på arbetet. Nämnda skulle skrivits under 15 februari 2019. Detta gjordes aldrig! Varför?

 

I augusti 2020 inser Nodra "SHBK inte drivit ärendet prioriterat”. Varför har så inte skett? Vidare i anteckningar skriver Nodra ”vi borde lyft frågan och fått ett politiskt beslut vilken verksamhet, Spårvagnshallen eller Returpunkten, som skulle prioriterats”. Så gjordes inte! Varför? Under våren 2021 gjordes en konsekvensanalys ”Om vi tvingas stänga RP”. Observera ordvalet "tvingar".

Vem tvingar Nodra att stänga och varför? I denna analys har Nodra lyft fram ”Stor påverkan på kommunens service till småföretagen”. Nu skall våra hantverkare åka bil och sitta i kö till externa RP, istället för att producera, för att lämna sitt avfall. Improduktiva timmar som kommer att faktureras oss beställare. I nationella mätningar om företagsklimatet har Norrköping sjunkit som en gråsten. 2015 var vi på plats 189 (vilket är illa nog) av 290 kommuner. Idag, sex år senare, är vi på plats 265! Se upp där nere i botten för nu kommer Norrköping!

I ett reportage i NT 9 juli säger Nodras VD att skälet till stängningen av RP beror på att hyreskontraktet för marken gått ut. Men det finns inget hyreskontrakt! Jag vet. Har kollat. Varför säger då VD detta? Vidare påstår VD ”kostnaderna för att skjuta upp bygget av verkstaden är för stora mot nyttan det skulle ge”. Hur stor är den kostnaden och vem bedömde nyttan. Många vill ikläda sig rollen att inviga nya RP 2023. Om den nu blir klar till dess. Inget bygglov är ännu inlämnat på den tänkta platsen.


Ämnen du kan följa
Flytten av Returpunkten

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Insändare: Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Insändare: Oacceptabel hantering av skattemedel

Oacceptabel hantering av skattemedel

Insändare: Returpunkten ett ekonomiskt haveri

Returpunkten ett ekonomiskt haveri
Visa fler
Läs mer!

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"