Hundra års historia

Bron knyter ihop den fantastiska park- och promenadmiljön, skriver Olle Rådeström.

Bron knyter ihop den fantastiska park- och promenadmiljön, skriver Olle Rådeström.

Foto: Niklas Andersson

Insändare2019-12-07 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Lägg ner Femöresbron!", NT 2 december.

Signaturen herr Broman vill inte ha någon ny Femöresbro. Han tycker att det finns tillräckligt med broar som folk kan ta sig över Strömmen på.

Han bortser då helt från det kulturhistoriska värde som den hundraåriga bron med sin brovaktarstuga representerar. Bron knyter ihop den fantastiska park- och promenadmiljö som finns runt Folkparken, Åbackarna och Kneippen.

Herr Broman får gärna promenera på exempelvis Hamnbron, men i motsats till honom är jag övertygad om att den breda allmänheten snarast vill ha bron på plats där den legat i så många år.

Jag kan instämma i att 30 miljoner är mycket pengar att lägga på en onödigt ny och stor bro. En enklare och billigare promenadbro i likhet med den gamla skulle räcka mer en väl. Dessutom skulle man slippa att flytta på brovaktarstugan.