Hoppas att kommunen håller i pengarna

Jag hoppas som skattebetalare att byggarbetet vid Gustav Adolfsplan är bättre genomtänkt än ombyggnaden av Södertull, skriver signaturen Den onde Argus.
Jag hoppas som skattebetalare att byggarbetet vid Gustav Adolfsplan är bättre genomtänkt än ombyggnaden av Södertull, skriver signaturen Den onde Argus.

Läste med stort intresse om den kommande nybyggnaden av hållplatslägen vid Gustav Adolfsplan.

Insändare 23 november 2021 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Redan innan byggstart har den fördyrats med 50 procent från 9,5 till 14,25 miljoner kronor. 

Därvid ligger det nära till hands att blicka tillbaka mot nuvarande och tidigare ombyggnad av Söder Tull. Här revs i den förra ombyggnaden asfalten upp, för att till en förmodligen hög kostnad ersättas med granitplattor (som snart ersattes med asfalt, då plattorna sprack vid belastning) samt smågatsten.

I nuvarande ombyggnad har någon dock kommit på att det där med smågatsten visst inte var så bra. Så nu ersätts även dessa med asfalt...

Jag hoppas som skattebetalare att byggarbetet vid Gustav Adolfsplan är bättre genomtänkt, och att eventuella "skrytmaterial" och liknande extravaganser rensas bort från byggplanen redan innan byggstart för att ersättas med vad som ur kostnads- och förslitningssynpunkt är lämpligare. Förhoppningsvis kan en sådan åtgärd hålla budgeten nere.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa