Högerpartier skapar ett segregerat klassamhälle

Högerpartierna framhåller alltid valfriheten inom vård och skola som en av de av de stora fördelarna med privatiseringen av verksamheterna

Tendenser till segregering finns även på hemmaplan, menar insändarskribenten.

Tendenser till segregering finns även på hemmaplan, menar insändarskribenten.

Foto: Jonas Sivervik

Insändare2022-06-13 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men det är en valfrihet som en stor del av svenska folket inte önskar sig. Vad de flesta vill ha är en likvärdig vård och skola över┣ hela landet i offentlig regi. Vad folket inte vill ha är privata företag som dränerar skattesystemet på pengar, mörkar vårdskandaler och lockar elever med att ge dem höga betyg.

Man hävdar från högerhåll att alla friskolor är öppna för alla elever men i själva verket så finns det många mer eller mindre subtila metoder att skilja agnarna från vetet.

Man har härvidlag stor nytta av den mänskliga egenheten att söka sig till sina gelikar. Barnen i Rinkeby kommer knappast att söka skolor i Djursholm lika lite som Danderydsbarnen kommer att söka sig till Tensta vilket högern så innerligt känner till. På så sätt skapas undan för undan ett segregerat klassamhälle vilket tydligen är precis vad högern strävar mot.

På hemmaplan kan man se tendenser i samma riktning om än i mindre skala. Det gamla Lindöbadet har nu rustats upp och ser riktigt fint ut. Dock finns det ytterst få parkeringsplatser i området. Badet är tydligen tänkt att vara avsett för de kringboende i de nybyggda och säkerligen svindyra bostäderna.

Vi andra får väl åka till Himpan som vanligt.