Hög tid att införa en brottsofferlag

Den Internationella Brottsofferdagen infaller den 22 februari varje år. I år vill vi som lokalavdelning inom Brottsofferjouren Sverige uppmärksamma behovet av en enhetlig Brottsofferlag.

I Sverige finns idag ingen lag där alla brottsoffrets rättigheter finns samlade. Det är hög tid att detta åtgärdas, skriver Kent Fernström.

I Sverige finns idag ingen lag där alla brottsoffrets rättigheter finns samlade. Det är hög tid att detta åtgärdas, skriver Kent Fernström.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2022-02-22 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En sådan lag skulle sätta brottsoffret och dennes behov i centrum. Det skulle tydliggöra vilka rättigheter brottsoffret har och vilka skyldigheter samhället har samt säkerställa att alla som utsatts för brott får det stöd de har rätt till. Brottsoffers rättigheter är självklara mänskliga rättigheter. De får aldrig begränsas i något avseende. 

Brottsofferjourens främsta syfte är att tillse att alla brottsoffer, anhöriga och vittnen som kontaktar oss erbjuds ett skyndsamt, likvärdigt och högkvalitativt stöd. Genom vår personliga kontakt med stödsökande har vi en stor kunskap om brottsoffers behov och situation liksom om brister i samhällets skyddsnät och brister inom olika områden inom rättsväsendet. 

Det stöd som brottsoffer har rätt till är spridda över en mängd olika lagar och förordningar som tillkommit vid olika tidpunkter med olika syften och riktar sig till olika mottagare. Myndigheter och organisationer med ansvar för brottsofferfrågor känner ofta endast till det egna området – man har begränsad kunskap om alla rättigheter som brottsoffer faktiskt besitter. En enhetlig brottsofferlag skulle ge alla som arbetar med brottsoffer bättre kunskap, bättre överblick, och därmed bättre förståelse för helheten och behovet av samarbete med andra aktörer. 

EU:s brottsofferdirektiv 2012/29/EU ger bindande rättigheter för alla brottsoffer inom EU, oavsett var personen bor och var brottet sker. Brottsofferdirektivet fastslår bland annat brottsoffrets rätt till information, rätt till skydd och rätt till stöd och hjälp. I Sverige finns idag ingen lag där alla brottsoffrets rättigheter finns samlade. Det är hög tid att detta åtgärdas.