Hesa Fredrik är del av ett större varningssystem

Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) syftar till att kunna varna och ge information vid olyckor, svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och andra allvarliga händelser.

Insändare 23 mars 2022 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Var det fler som inte hörde Hesa Fredrik?" NT 15/3

"Vi hörde inte heller Hesa Fredrik" NT 16/3

 

VMA-systemet ska kunna fungera både i fred och krig för att skydda människor och egendom. Det utgör därför en viktig del av Sveriges krisberedskap, befolkningsskydd och ytterst vår försvarsförmåga.

 

Systemet, som ägs av MSB, består av flera delar. Vanligast är meddelande i radio och tv, som i vissa fall kan föregås av utomhussignalen, populärt kallad för "Hesa Fredrik". Utöver det kan information skickas ut via sms i det område som berörs. Även fasta telefoner kan ringas upp för att leverera meddelandet. Utomhussignalen är med andra ord bara en del i ett större system.

 

Systemet för utomhusvarning är som det låter - en signal för att varna allmänheten utomhus. Det är alltså inte tänkt att signalen ska höras inomhus, även om den i många fall gör det. Med dagens byggteknik och goda ljudisolering är det inte möjligt att få ett system som även kan höras inomhus, då ljudtrycket utomhus skulle bli skadligt om man befinner i närheten av en ljudsändare. Om du inte hör ljudsändarna under kvartalsprovet, kan det vara så att du befinner dig för långt bort från närmaste ljudsändare, eller att det inte finns några i närheten där du befinner dig. En ljudsändare hörs cirka 400 meter från dess placering. Befinner du dig inomhus är det inte säkert att signalen hörs.

 

Utomhusvarningssystemet prövas fyra gånger per år för att vi ska kontrollera utrustningen och öva de som hanterar systemet. Det görs för att upptäcka brister i teknik och metoder. Provet är också till för att befolkningen ska höra och lära sig känna igen signalen. Vid testet ljuder utomhussignalen i de tätorter som har systemet och Sveriges Radio läser upp information om provet.

 

Det finns cirka 4 200 anläggningar fördelade på 234 av landets 290 kommuner. De kommuner som har utomhusvarning är de som var krigsmål under andra världskriget samt nya kommuner som har blivit det eller har farlig verksamhet och därmed behöver kunna varna allmänheten utanför anläggningens ansvarsområde. Ljudsändarna sitter främst i tätorter, men kan även förekomma på andra ställen. I våra fem medlemskommuner finns cirka 100 sändare. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa