Hela Promenaden kommer inte stängas av samtidigt

Vi har stor förståelse för att man kan reagera på projekt likt detta som påverkar framkomligheten, i detta fall på Östra promenaden.

Arbetet med nyplantering av lindar längs Östra promenaden inleds i augusti.

Arbetet med nyplantering av lindar längs Östra promenaden inleds i augusti.

Foto: Oskar Sundgren

Insändare2021-07-28 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Svar till: "Dålig planering av Promenaden" NT 27/7

Östra promenaden kommer dock inte att vara avstängd i sin helhet som insändaren reagerat på, men självklart innebär det en stor påverkan på framkomligheten. Planeringen inför avstängningen har pågått under lång tid och kommunen har bland annat informerat och haft dialog med direkt berörda fastighetsägare, näringsliv och boende för att få in viktiga synpunkter. Sedan våren 2020 har kommunen också regelbundet gått ut med information om hur projektet framskrider.I samband med trädbytena kommer andra behov inom Östra promenaden att kunna åtgärdas, vilket bland annat omfattar förbättringar för kollektivtrafik, gående och cyklister. Östra Promenadens parkkvaliteter ska också höjas genom ny möblering, belysning och blommande planteringar. Det ser vi mycket positivt på och hoppas och tror att det också kommer att uppskattas av Norrköpings invånare.

Norrköpings promenader är klassade som byggnadsminnen och är väldigt omtyckta av både Norrköpingsbor och besökare, därför hoppas vi även att det ska finnas en viss förståelse för varför vi gör det här och för den påverkan avstängningarna kommer att få.

Vill man ha mer information om projektet eller anmäla sig till ett nyhetsbrev med uppdateringar så går det jättebra att göra det via www.norrkoping.se