Har tjänstemännen tagit makten över politiken?

Olle Vikmång (S) kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Anna Thörn, kommundirektör
Olle Vikmång (S) kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Anna Thörn, kommundirektör

I onsdagens NT går att läsa ett överraskade uttalande av kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) när det gäller skola, vård och omsorg: ”Det finns inget direkt samband mellan resurser och kvalitet” Trots detta satsas ytterligare 160 miljoner.

Insändare 6 oktober 2021 14:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Förslaget: Slopade sparkrav inom vård och omsorg" NT 5/10

Under budget och valtider öser politikerna in pengar på vissa utvalda områden. Detta för att visa oss medborgare och media, deras handlingskraftiga politik. Historiskt har dessa satsningar tyvärr inte avspeglats i minskade vårdköer, minskat antal ”stafett” läkare / sjuksköterskor eller minskade elever/lärare med mera.

Vem följer upp hur tjänstemännen fördelar dessa stora summor? Det finns inga utbildade lärare, poliser, sjuksköterskor eller läkare att anställa, dessa har varit bristyrken i många år. 

 

Tjänstemännen tror att om inte tilldelade resurser används finns inte behovet och anslagen minskas nästa år, därför utökas antal chefer och administratörer, detta för att ändå visa på politikens offensiva satsningar. En stor kommunorganisation är inte alltid positiv för den operativa verksamheten. Kommunen måste utveckla och förändra sin stora administrativa verksamhet och sitt ledarskap.

För att ha en fungerande demokrati erfordras att vi medborgare får rätt fakta och information. Här har media ett stort ansvar. 

 

De nya budgeterade satsningar 2021 måste gå till den operativa verksamheten. Bristen på operativ personal som lärare, sjuksköterskor mm är stor och gör att tjänstemän/politiker tyvärr riskerar att satsa som tidigare för att visa på handlingskraft för skola, vård och omsorg. Norrköping har redan en hög kommunalskatt jämfört med Linköping och mot medel skattesats i Sverige

Dessa administrativa kostnadsökningar inom kommuner är orsaken till att friskolor och omsorgsföretag gör stora vinster. Deras kostnader för chefer och administration är mindre än hälften jämfört med kommunerna. De fokuserar på den operativa verksamheten. 

Finns det tillräcklig kunskap hos heltidspolitiker och fritidspolitiker i de kommunala nämnderna eller är det tjänstemännen som tagit makten och tar besluten?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa