Har politiken rätt att konfiskera mark?

Ingen markägare har rätt till sin strand- eller fjällnära mark, bara allmänheten.

Sjötomt.

Sjötomt.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Insändare2021-07-06 14:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En märklig situation som vi i Sverige är unika med. Enda tillfället marken kan disponeras av ägaren är när marken är svår att nå för allmänheten, dvs stupande berg eller då marken redan är ianspråktagen för verksamhet, och ibland inte ens då.

Med de lagstiftningar som nu är uppe till debatt i regeringsfrågan kränks äganderätten i Sverige och politiken konfiskerar mark genom införda förbud i Miljöbalken.

I den överenskommelse, som hade tagits på förmiddagen den 5 juli 2021 mellan Centern och regeringen, hade Centern lovat att lägga ner sin röst till förmån för Stefan Löfvén i statsministeromröstningen som kommer att äga rum, om äganderätten återförs, för inflytande och verkställande av användning av egna skogsmarker och stränder.

I den intervju som därefter följde med Stefan Löfvén framkom att MP hade sagt nej till de aktuella punkterna i Centerns och regeringens överenskommelse och förhandlingar ska inledas och utredningar processas som tidigare sagts. Löfvéns uttalande tyder på att Centern har gått på en nit.

Jag ser ett stort hot för äganderättens fortlevnad om MP och V kommer gå segrande ur regeringsförhandlingarna då nu Centern lägger ner sin röst.

De lagförslag som diskuteras för skogsmark och stränder är förbudslagar till förmån för allemansrättsliga principer och den biologiska mångfalden.

Hur skulle det se ut i våra städer om samma allemansrättsliga principer skulle tillämpas på samma sätt som i våra skärgårdar och i skogen. Skärgårdsmark och skog tillhör ju någon eller hur? Precis som Du äger/ eller hyr en lägenhet.

Har Du en balkong är det inte något som Du har inflytande över och det är inte din egen utan Du delar den med allmänheten. Vem som helst skulle ha rätt att plocka dina blommor i dina balkonglådor av allemansrättsliga skäl. Jag tror inte Du skulle gilla det.

Varför ska ägande behandlas olika? Nej, det är inte sådan framtid vi vill ha utan äganderätten måste gå före de allemansrättsliga principer som har gått till överdrift i Sverige.

Det är dags att sätta stopp för vänstergruppers socialistiska inflytande över äganderätten av skog och strand i hela landet, områden som finns genom att några har skapat och format marken genom vård och omsorg av naturen.

 Konfiskering av mark hör inte till en demokrati.