Har friheten getts upp för all framtid?

Insändare 10 november 2022 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ljuset av det som hänt och händer inom det politiska styret i Norrköping och landet i övrigt, minns jag följande fabel.

Den handlar om en häst som befinner sig i en konflikt med en hjort. Hästen förbittrades av hjortens närvaro och bad en jägare om hjälp att bekämpa sin fiende.

 

Jägaren gick med på detta på villkor att han fick placera en bit järn mellan hästens käkar för att på så sätt med två remmar kunna styra honom rätt i kampen mot hjorten.

Företaget lyckades, hjorten besegrades, men till priset av att hästen finner att han för all framtid har gett upp sin frihet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa