Har de yngsta verkligen fått undervisning på distans?

För yngre barn kan böcker eller annat material tagits med hem. Äldre elever har ett större ansvar att själva följa sitt ordinarie schema digitalt, skriver utbildningsdirektör Sofie Lindén i sitt svar om distansundervisning.
För yngre barn kan böcker eller annat material tagits med hem. Äldre elever har ett större ansvar att själva följa sitt ordinarie schema digitalt, skriver utbildningsdirektör Sofie Lindén i sitt svar om distansundervisning.

I pandemins spår har ett antal skolor i Norrköpings kommun sett sig tvungna att införa distansundervisning.

Insändare 8 februari 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Helt förståeligt med tanke på den stora smittspridningen och problemet att hitta vikarier till verksamheten. Men jag blir så nyfiken på hur distansundervisning går till rent praktiskt med de yngsta eleverna. Det skulle vara mycket intressant att få veta. 
Skollagens definitioner ser ut så här: 
undervisning: ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.” 
distansundervisning: ”interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid,”
Går det till så här eller är det så att skolorna helt enkelt är stängda och att ingen undervisning äger rum? Helt förståeligare också, men i så fall får ju eleverna faktiskt inte den undervisning de har rätt till. Det är viktigt att kalla saker vid sitt rätta namn. 

Nyfiken

Svar direkt

Att förklara hur distansundervisning i lägre årskurser går till i detalj är inte lätt att göra kortfattat eftersom det varierar en hel del beroende på skola och årskurs. 

För yngre barn kan böcker eller annat material tagits med hem. Äldre elever har ett större ansvar att själva följa sitt ordinarie schema digitalt. Störst skillnad finns mellan de klasser i högre årskurser där eleverna har tillgång till ett personligt digitalt verktyg och för yngre elever där det inte finns. 

Som du skriver så ska all undervisning vara en målstyrd process under ledning av lärare. Det innebär bland annat att läraren ansvarar för planering av innehåll och genomförande, för undervisning, skoluppgifter och tillgång till läromedel, instruktioner och material samt uppföljning. 

När en skola under en begränsad tid går över till distansundervisning behöver lärarna med mycket kort varsel ställa om sin planering för att genomföras på annat sätt. 

Utöver att lärarna snabbt behöver ställa om har vi också full respekt för att omställningen är stor även för vårdnadshavare. Som vårdnadshavare kan man hjälpa till genom att skapa en överblick över materialet som sitt barn arbetar med, och ge stöd i att hålla ordning på och använda det. 


Distansundervisning är inte en önskvärd lösning för undervisning, särskilt inte i lägre årskurser. Samtidigt är det en möjlig lösning att ta till under pandemin, och den är nationellt reglerad. Vi väljer av denna anledning korta perioder med distansundervisning, med syfte att minska smittspridningen. När distansundervisningen endast sker under korta perioder finns möjlighet att till exempel skjuta fram vissa moment tills man gått tillbaks till närundervisning igen. 

Elever som av individuella skäl behöver närundervisning på plats på skolan har alltid rätt till det och en dialog kring lösning sker då mellan vårdnadshavare och skola.

Sofie Lindén, utbildningsdirektör Norrköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa