Gör Norrköping roligare igen – några konkreta förslag

"Vi som skapar konst och kultur kan tillsammans med Norrköpingsborna berika alla möjliga miljöer", skriver insändarskribenten.
"Vi som skapar konst och kultur kan tillsammans med Norrköpingsborna berika alla möjliga miljöer", skriver insändarskribenten.

Att delta i kreativa och konstnärliga aktiviteter är roligt och utvecklande. Det bygger självtillit och kan motverka såväl segregation som ofrivillig ensamhet och kriminalitet.

Insändare 14 oktober 2023 09:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om fler medborgare, i olika ålder och med olika bakgrund och erfarenheter, fick tillgång till sina konstnärliga uttryck så skulle också fler kunna få utlopp för svåra känslor och frustration genom att skapa konst i stället för att göra destruktiva val som går ut över dem själva och omgivningen.

Ett återkommande problem för många av oss som vill skapa inkluderande konstnärlig verksamhet är bristen på lokaler. Tomma fastigheter och övergivna rum saknas förvisso inte. Problemet är att vi, av olika anledningar, inte kan vara i dem.

Några exempel i Norrköping är delar av industrifastigheterna längs Finspångsvägen, fastigheter i kvarteret Triangeln, utanför "Inre hamnen" och på Butängen, den före detta biografen/paintballarenan på Drottninggatan, före detta Korskyrkan intill korsningen S:t Persgatan/Kungsgatan samt ett antal tomma butikslokaler i både centrum och periferi.

Här följer några konkreta förslag på hur näringslivet och kommunen tillsammans, enkelt och billigt skulle kunna bidra till att berika Norrköpings kulturliv genom att ge olika kulturprojekt tak över huvudet:

* Låt kulturpedagoger, grupper och frilansande kulturarbetare låna lokaler i kommunens egna fastigheter, som skolor och fritidsgårdar, när de inte används i den ordinarie verksamheten. Det skulle effektivisera användningen av kommunens lokaler och kunna bredda utbudet av fritidsaktiviteter även i stadsdelar där många människor har svårt att ta sig in till centrum.

* Privata fastighetsägare skulle kunna bidra till den allmänna blomstringen genom att släppa in konstnärer och kulturgrupper på korta, rabatterade kontrakt i tomma lokaler som väntar på försäljning, renovering eller rivning. Även slitna rum passar ofta utmärkt för tillfälliga konstprojekt av olika slag.

* Tjänstepersoner på kommunens olika kontor borde ges direktiv och möjligheter att fokusera på att hjälpa till i stället för att ställa stela regelverk i vägen för kreativiteten. Till exempel skulle man kunna låta konst och kultur – åtminstone tillfälligt – ta plats även i områden som är detaljplanerade för industri eller handel. Att röja undan hinder så att fler spännande initiativ och idéer kan bli verklighet kostar ingenting.

* För att ytterligare stimulera denna utveckling skulle kommunen kunna inrätta en hinderröjande och möjliggörande tjänst som "lokalutvecklare för konst och kultur" eller något i den stilen. Den bör i så fall tillsättas med en snabbfotad, kulturintresserad person med god insyn i fastighetsbranschen - som också är förtrogen med lagstiftningen kring stadsplanering, publiksäkerhet och liknande regelverk.

Det ligger i konstens natur att kommentera samtiden och samtiden äger rum överallt. Vi som skapar konst och kultur kan tillsammans med Norrköpingsborna berika alla möjliga miljöer med överraskande, roliga och ibland kanske utmanande upplevelser. Släpp in oss så får ni se!

Ett mer visionärt bonusförslag är att kommunens nyförvärv Ringstad gård, kanske i samverkan med näringslivet och universitetet, avsätts som kreativ mötesplats för konstnärer som vill utforska och gestalta olika avgörande framtidsfrågor. I kombination med vistelsestipendier för konstnärer från andra delar av Europa och världen skulle Norrköping då kunna bli en rolig, men också en internationellt angelägen, kulturstad som vågar låta konst och kultur blomma mitt i debatten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa