Gör om Kamphuset till föreningslokal i Marielund

Kommunen kan söka stöd från Boverket eller Allmänna arvsfonden så att Kamphuset omedelbart kan rustas upp, föreslår företrädare för föreningen Imagine what we can do.
Kommunen kan söka stöd från Boverket eller Allmänna arvsfonden så att Kamphuset omedelbart kan rustas upp, föreslår företrädare för föreningen Imagine what we can do.

Den gamla industrifastigheten Plysaren 18 skulle kunna förvandlas till föreningslokal i stadsdelen Marielund, föreslår föreningen Imagine what we can do.

Insändare 16 februari 2021 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den gamla industrifastigheten Plysaren 18, före detta fritidsgård och idrottslokal i Marielund, står nu tom sedan en tid. Som så ofta, lockar övergivna fastigheter till skadegörelse, och så är även fallet med denna byggnad. Tre fönster blev inom kort tid krossade, och ett av fönstren stod dessutom öppet en tid. Jag felanmälde detta till kommunen och till min och andras stora glädje åtgärdades detta snabbt, och nu är samtliga fönster igensatta med träskivor. Tack Norrevo!

Men denna fastighet har helt och hållet saknat underhåll under de dryga 20 år jag bott i området, och jag har med sorg i hjärtat följt dess förfall. 

Vi i föreningen Imagine what we can do, har bedrivit verksamhet i bostadsområdet Marielund sedan 2012. Vi har hela tiden sett ett behov av en föreningslokal i området, något som också efterfrågats av många boende. Vi har under årens lopp varit i kontakt med både den nuvarande fritidsgården och med Hyresbostäder, men ingen av dessa aktörer har tillgång till en lokal som kan lånas/hyras ut till föreningsverksamhet. 

Under dessa år har fastigheten varit fylld av idrottsverksamhet, och gått under namnet Kamphuset. Varje eftermiddag och kväll har området besökts av många barn och ungdomar samt deras föräldrar, på väg till och från träning i Kamphuset. Företrädare för Kamphuset uttryckte stor besvikelse över att behöva lämna huset när vi talade med dem senast 2019. Visst var huset i behov av renovering, men det var också ett bra hus för ändamålet, och ligger mycket strategiskt och tillgängligt för att nås av barn och unga från olika grupper i samhället. Det bidrog till att hålla området levande.

Mot bakgrund av detta föreslår vi att Norrköpings kommun fullföljer beslutet att bevara fastigheten, och omedelbart gör insatser för att skydda den från ytterligare förfall och skadegörelse. Sök sedan stöd från Boverket för renovering, alternativt sök stöd från Allmänna Arvsfonden, som också har ett lokalstöd, men då krävs ett nära samarbete med en förening. Imagine what we can do är beredda att vara denna part, och vi kan även presentera en plan för hur huset skall användas i framtiden för att gagna de boende i hela Marielund med omnejd, och bidra till en ökad inkludering och integration.

Ämnen du kan följa