Är en klaffbro viktigare än demensvården?

Signaturen Gerd undrar om människors värde och kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) svarar.

Insändare 31 mars 2023 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När får vi se kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) och kommunalrådet Reidar Svedahl (L) vara lika glada för vården av gamla och dementa som för en klaffbro? 

Sophia Jarl skrev mycket i tidningen innan valet om demensvården. Hur är det nu? 

En skön sommar väntas. Hur ska alla på demens- och äldreboenden kunna komma ut på en promenad och få hjälp med vård och omsorg på ett värdigt sätt? Människorna som bor på äldreboenden har betalat skatt hela livet och har rätt till den bästa vården. 

När tror Sophia Jarl att vården för äldre ska bli värdig?

Gerd

 

Svar direkt

Det återstår mycket och hårt arbete innan jag kan vara lika glad över äldreomsorgen i Norrköping som jag nyligen var när Borgerlig Samverkan presenterade att det blir en öppningsbar bro över Motala ström.

En värdig äldreomsorg är ett av kommunens viktigaste uppdrag men utifrån givna förutsättningar finns det inga åtgärder som ordnar upp situationen snabbt. Det kommer krävas ett antal strategiska beslut för att bland annat säkerställa kompetent personal och ökad valfrihet. Ansvarigt kommunalråd Patrik Palm (M) arbetar fokuserat med uppdraget. 

Vi är beredda att tillföra de resurser som krävs för att komma dit och mycket arbete pågår som ännu inte riktigt syns i verksamheterna. Det handlar bland annat om att utbilda fler undersköterskor och att se över hur vi kan göra det mer attraktivt för externa aktörer att etablera sig. Vi behöver också säkerställa att vi styr verksamheten så att vi inte låter vissa verksamheter som exempelvis kommunala hemtjänstenheter, år efter år, kosta mer än vad budget medger. Det är fortfarande så att kommunens egna hemtjänst inte klarar budget. För 2022 blir underskottet drygt 70 miljoner samtidigt som externa aktörer klarar att utföra sina uppdrag inom budget. (Socialstyrelsen rapport visar dessutom att externa aktörer klarar av en högre omsorgskvalitet) Underskottet på 70 miljoner belastar andra verksamheter inom vård- och omsorg.

Avslutningsvis – jag kommer fortsätta driva på för en värdig äldreomsorg i Norrköping och är säker på att jag kommer ha glada nyheter att berätta för äldre och anhöriga. Även om det tar lite längre tid än vad jag är nöjd med.

Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande Norrköping


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa