Ge unga tillgång till kulturen

Kulturskolans tidigare chef Hasse Eriksson uppmanar politiker och tjänstemän att hitta en lösning så att barn och ungdomar får tillgång till kulturen.

Insändare 14 januari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Skolklasser hoppar av konserter efter nya busstaxor" NT 1/1

Återigen läser vi i Norrköpings tidningar om att barn och ungdomar inte kan ta del av det kulturutbud som produceras för dem av museerna, Ung scen/Öst, Östgötateatern, Symfoniorkestern och övriga kulturaktörer i länet. 

I cirka 30 år har försökt gjorts för att lösa frågan men fortfarande når inte kulturutbudet fram till alla på grund av Östgötatrafikens regelverk och taxor.


Ansvariga politiker och tjänstemän har under åren sagt sig vilja hitta en lösning men kommit med förklaringar som "det är inte mitt ansvar", "vi har det inte i vårt uppdrag", "politiken måste kompensera oss om vi ska göra det". 

Resultatet blir att alla skyller på andra och att den grupp som prioriteras i kulturpolitiska program och enligt FN:s barnkonvention ska ha rätt till kultur går miste om sin rättmätiga  del, om man inte går i skola som har gångavstånd till kulturen.

Ni politiker och tjänstemän som har möjlighet – hitta en lösning: Se till att barn och ungdomar får ta del av det kulturutbud som är avsett för dem. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa