Gatorna är i ett bedrövligt tillstånd

På tiden det begav sig körde jag bil i forna Östtyskland.

Insändare 27 april 2023 14:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vägar och gator var i ett bedrövligt normaltillstånd. Snart är vi ikapp här i Norrköping vad gäller dålig beläggning och bristande gatuunderhåll i vissa områden.

Som åretruntcyklist lär man sig att undvika dålig gatubeläggning, hjulspår, marksättningar och väja för diverse potthål. Vintertid ställer dessa memorerade risker stort krav på minnesfunktionen då marken täcks av ett tunt lager snö och is. Vattenpussar under den vinterfria säsongen är allvarliga varningssignaler som indikerar och döljer ett för hälsan äventyrligt potthål med risk för fysiska skador som följd. 

Som bilist får jag på några gatupartier gå över i motsatt körbana för att undvika alltför kraftiga rörelser på grund av kraftiga ojämnheter orsakat av sättningar i vägbanan. Samtidigt noteras många gator med lappningar på lappningar vilka gradvis luckras upp jämte djupa spår i vägbanan.

Rostande broar och trasig infrastruktur är ett genomgående tecken på eftersatt underhåll i Norrköping. Ett tecken på att det behövs "Creeras" på många områden i vår kommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa