Går inte att undvika köerna på Skepparegatan

Vi beklagar att köbildning uppstår på Skepparegatan i samband med projektet som pågår på Östra promenaden.

Korsningen Repslagaregatan Skepparegatan

Korsningen Repslagaregatan Skepparegatan

Foto: Annika Flood

Insändare2021-09-21 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Behövs gasmasker till oss som bor i korsningen" NT 9/9

Det är tyvärr oundvikligt under ett så stort byggnationsprojekt. Samhällsbyggnadskontoret arbetar löpande med att hantera de negativa konsekvenser som uppstår vid trafikomledningen. Vid Djäkneparkskolan har vi till exempel tagit bort en avsmalning och ersatt den med ett övergångsställe för att öka framkomligheten. På just denna plats har trafikbelastningen ökat särskilt mycket, dock inte till de nivåer som utgör en fara för ohälsosam luftkvalitet eller bryter mot de lagstadgade miljökvalitetsnormerna.