Går inte att möta elbehovet utan att satsa på kärnkraft

Gustav Waerme har åsikter om att jag är kritisk till vindkraft och positiv till kärnkraft.

En del påstår ibland att jag är naiv inför kärnkraft och SMR:er, men om man ska se på det behov vi sitter på av ren fossilfri el med låga elpriser så finns det inget annat alternativ, skriver Reidar Svedahl (L).

En del påstår ibland att jag är naiv inför kärnkraft och SMR:er, men om man ska se på det behov vi sitter på av ren fossilfri el med låga elpriser så finns det inget annat alternativ, skriver Reidar Svedahl (L).

Foto: Carolina Nilsson

Insändare2023-07-10 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Stora problemet med SMR är att de inte finns ännu" NT 7/7


Min övertygelse beror på att jag inte tror att det går att möta Sveriges behov av mer fossilfri el utan att satsa på kärnkraft, utan att gå in på vilken storlek kärnkraftverken bör ha.

Detta utifrån att oavsett hur många nya vindkraftsturbiner vi bygger så levererar dom inte pålitlig och planerbar el. Den senaste tiden har vindkraften flera gånger producerat mindre än två procent av vårt elbehov samtidigt som det andra gånger har gett så mycket el att man för att inte förstöra vårt elsystem har betalat enorma belopp för att bli av med el som ingen vill ha. Sverige hade under årtionden haft ett elsystem som ansågs vara ett av världens bästa, till dess att kärnkraftverk började stängas i onödan och i förtid för att ersättas av vindkraftverk som medför högre utsläpp av CO2 än kärnkraft och därmed inte är vår mest klimatvänliga energikälla. Dessutom kräver vindkraftsparker stora arealer vilket medför skador på miljön, naturen, djurliv, elsystemet, natthimlen, fastighetsvärden och Allemansrätten.

En del kritiker av kärnkraft menar att så kallade Små Modulära Reaktorer (SMR) inte existerar och att det är någon slags teknik som ligger långt fram i tiden, men det är bara missvisande. SMR är inte en enskild teknik utan ett begrepp för mindre kärnkraftverk som på grund av sin storlek gör att man kan bygga ut kraftförsörjningen allteftersom marknadsefterfrågan på el, värme och vätgas utvecklas i framtiden. Det finns i dagsläget SMR-leverantörer som har vidareutvecklat samma lättvattensteknologi som vi i Sverige framgångsrikt har använt sedan 70-talet i våra existerande kärnkraftverk. Teknologiska och säkerhetsfrämjande framsteg har såklart byggts in i dessa nya produktmodeller, samtidigt som den mindre storleken gör att moderna byggmetoder kan användas för att budget och tidplan ska kunna hållas.

 

Intresset för SMR av lättvattensteknologi är stort i många länder, enligt vad jag hör från företagsledarna i flera av de företag som håller på med SMR. Storbritannien, USA, och Kanada har kommit långt och i Kanada räknar man med att den första SMR:en levererar el till nätet under 2028. Detta intresse för SMR beror på att varje reaktor får ett ”lågt” pris relativt de stora kärnkraftverk som också byggs globalt sett. Då dessa SMR:er serieproduceras i fabrik blir styckpriset lägre och leveranstiden förutsägbar. Den modul-baserade byggmetoden och den mindre storleken gör att SMR:er kan placeras i de områden där efterfrågan på el, värme och vätgas är som störst och då minskar behovet av dyr och långsam utbyggnad av vårt stamnät.

Ingen vet allt om framtiden. Själv har jag läst tusental timmar om vindkraft och lyssnat/sett hur den påverkar oss och vår vardag. Jag har vidare haft turen att lyssna direkt på ledningsgrupper för flera företag som nu har kommit långt med SMR. Min slutsats är att vindturbiner i stora parker har få fördelar och många stora nackdelar som ett alternativ för Sveriges ökade behov av planerbar fossilfri el. Samtidigt som kärnkraft kan ge oss ett på alla sätt ett bättre elsystem som ger el och energi oavsett väder på det sätt som bäst gynnar vårt klimat, natur, miljö, elsystem och svensk industri och alla hushåll.

En del påstår ibland att jag är naiv inför kärnkraft och SMR:er, men om man ska se på det behov vi sitter på av ren fossilfri el med låga elpriser så finns det inget annat alternativ, den oförtjänade skepticismen runt SMR:er som har lyfts från vissa håll är i min mening mindre verklighetsförankrat än en tro på ett bättre energisystem.

En fråga jag tycker att ni alla läsare kan ställa er själva är: Om ni skulle ligga på ett operationsbord där högteknologisk utrustning drivs med el och läkaren frågar ”Vad vill du att vi helst använder under operationen? Oplanerbar el från vindkraft eller planerbar el från kärnkraft?

Metaforen kan appliceras på hela samhället och självklart är jag övertygad om att de allra flesta nu väljer att gå på den renaste, säkraste och mest effektiva lösningen kärnkraft.