Går Hästen i konkurs blir det kostsamt för Norrköping

Vita Hästens kris är självklart olycklig men kommunen måste försöka vara lösningsorienterad eftersom en konkurs skulle vara oerhört kostsam för Norrköping.

Insändare 19 mars 2023 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vill man vara elak kan man säga att Vita Hästen har sig själv att skylla för den uppkomna situationen men samtidigt får man inte glömma att de stora minusresultaten för föreningen började under samma period som Covid uppstod. 

En verksamhet inom underhållningsindustrin vars största intäktskälla är publik och marknadsintäkter fick se ett totalt bortfall av dessa intäkter medan stora kostnader bestod. Stödet som gavs är den enskilt största orsaken till baksmällan vi ser idag. 

Att återhämta sig från Covidsjukdom har för många lyckligtvis varit en kort historia men för ett antal har det tyvärr också haft mycket långtgående effekter. Där kan vi inom vissa branscher inom näringslivet se samma sak. Vissa bolag klarade sig helt ok medan andra fortfarande försöker återhämta sig. 

Kommunen borde därför kanske försöka göra allt för att finna en lösning eftersom en konkurs skulle kosta Norrköping med omnejd mycket mer. Låt oss inte bortse från den samhällsnytta Vita Hästens ungdomsverksamhet bidrar med. Låt oss inte bortse från de skulder som förfaller om Hästen går i konkurs. 

Sist men inte minst låt oss inte bortse från de skatteintäkter de 20-talet anställda bidrar med och alla de framtida hallhyror som försvinner vid en konkurs. Vita Hästen är den enskilt största hyresgästen och inte kommer Himmelstalundshallen att rivas vid en konkurs(?). 

Kostnaden består men intäkterna till kommunen försvinner. Låt en lösningsorienterad hantering av idrottslivet vara den ”lika för alla princip” kommunen anammar när ekonomisk ”olycka” är på väg att inträffa. Det började med krishanteringen av IFK Norrköping för lite över 10-15 år sedan och kanske ska man hantera Vita Hästen enligt samma principer? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa