Fuskas lätt med frånvaron på gymnasiet

Norrköpings frånvarosystem i gymnasiet tillåter elever och vårdnadshavare att anmäla giltig frånvaro under del av skoldagen.

På vilken annan arbetsplats kan man via en app anmäla sig som frånvarande nån timme här och där när som helst under en vecka utan någon som helst framhållning eller ett godkännande? undrar signaturen Gymnasielärare.

På vilken annan arbetsplats kan man via en app anmäla sig som frånvarande nån timme här och där när som helst under en vecka utan någon som helst framhållning eller ett godkännande? undrar signaturen Gymnasielärare.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2023-04-12 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta görs enkelt via en app med bank-id. Detta missbrukas kraftigt av elever och används tyvärr även av föräldrar i fel syfte. Det är ganska vanligt att elever anmäler sig som giltigt frånvarande mellan klockan 08.10 - 09.20 eller en stund efter lunch men tillfrisknar därefter och kan gå i skolan. 

Ibland kan det såklart handla om en tandläkartid eller liknande men inte i den utsträckning vi kan se på gymnasiet. Oftast är det för att man försovit sig eller stannar hemma för att plugga till ett prov som är senare samma dag. Där eleven är under 18 år så är det tyvärr så att även föräldrar godkänner detta och anmäler sitt barn som giltigt frånvarande del av dag trots att ungdomen kanske bara försovit sig.

På vilken annan arbetsplats kan man via en app anmäla sig som frånvarande nån timme här och där när som helst under en vecka utan någon som helst framhållning eller ett godkännande?


Norrköpings kommun bör snarast ta bort den funktionen och eleverna borde endast kunna sjukanmäla sig heldag. Andra mindre ledigheter som till exempel besök hos tandläkare kan mentorerna eller annan personal lägga in i systemet. 

De tiderna får man oftast inte samma dag. På gymnasiet kan en elev vara frånvarande 20 procent per vecka utan att någon åtgärd görs, som att till exempel dra in CSN. Det är än väldigt hög siffra, den borde sänkas till tio procent.