Frångå KRAV-odling under akuta virustider

Insändare 26 mars 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill härmed uppmana riksdagen att fatta beslut för att uppmuntra lantbrukare till att under den akuta viruskrisens år frångå KRAV-odling och ekologisk odling till förmån för vetenskapligt optimerad odling, som märkligt nog brukar kallas konventionell odling.

Vi kan komma att behöva varenda rågax som går att få fram i år och det vore olyckligt om inte landets odlingskapacitet får komma till sin fulla rätt. Jag som konsument skulle gärna betala lite extra för att veta att lantbrukare använder jorden på bästa sätt och gör sitt yttersta för att trygga matbehovet.

Kära spannmålsbönder, frångå KRAV och eko i år, och odla på för allt vad jorden håller.

Fredagar för föda

Ämnen du kan följa