Vilken nytta gör solceller på postens tak?

Solceller på Postens tak löser inte Sveriges problem med elkraft, snarare tvärtom.

Ett normalår genererar den här anläggningen som alla andra solcellsanläggningar, det vill säga cirka sex procent av årsproduktionen under vinterperioden, vilket är lika med fyra av årets tolv månader, skriver signaturen Göran J. Arkivbild.

Ett normalår genererar den här anläggningen som alla andra solcellsanläggningar, det vill säga cirka sex procent av årsproduktionen under vinterperioden, vilket är lika med fyra av årets tolv månader, skriver signaturen Göran J. Arkivbild.

Foto: Thomas Möller

Insändare2022-12-11 14:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Blir en av Nordens största anläggningar - på ett tak" NT 7/12

Hur posten har kalkylerat här vet jag naturligtvis inte, men på den uppgivna ytan kan man placera solcellspaneler men till vilken nytta? 
Det hjälper åtminstone inte att förbättra Sveriges energiproblem som är vintermånaderna november, december, januari och februari. 
Snarare är det tvärtom så att ju mindre planerbar kraft som finns i elsystemet, desto mindre kan överföras i elnätet.
Oavsett hur stor yta som solcellerna täcker kan man kalkylera hur stor energiproduktion som man kan räkna med under dessa vintermånader. Ett normalår genererar den här anläggningen som alla andra solcellsanläggningar, det vill säga cirka sex procent av årsproduktionen under vinterperioden, vilket är lika med fyra av årets tolv månader.

2022 kommer vi inte att nå upp ens till dessa sex procent då november var en mycket dålig solmånad och december har inte börjat mycket bättre.

Möjligen kan posten tjäna några extra kronor under resten av året men erfarenheten tyder på att under sommarperioden kommer elpriset i många fall att dumpas och vi kan till och med få negativa priser som "inkomst" från solcellsanläggningar.