Fortsatta problem på Söderleden

Det är jättebra att avfarten har gjorts om till Söderleden mot Skarphagen.