Fortsätt stödja de svagaste eleverna

Enligt den av Sveriges riksdag antagna barnkonventionen ska barnens bästa alltid vara överordnat andra intressen, skriver Bengt Cete (MP), ersättare i utbildningsnämnden.
Enligt den av Sveriges riksdag antagna barnkonventionen ska barnens bästa alltid vara överordnat andra intressen, skriver Bengt Cete (MP), ersättare i utbildningsnämnden.

Det finns som bekant starka politiska krafter som påstår att kriminalitet hör samman med etnicitet.  Det är givetvis helt fel, kriminalitet hör samman med utanförskap.

Insändare 21 december 2023 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En stark orsak till utanförskap är en misslyckad skolgång och forskning visar att ungdomar som inte fullgjort gymnasieutbildning har väldigt svårt att etablera sig i samhället och vuxenlivet och hamnar i utanförskap. 

Därför är gymnasieskolans IMA-program, där elever som lämnat grundskolan utan fullständiga betyg ges möjlighet att nå behörighet till nationella gymnasieprogram. Idag har eleverna möjlighet att fritt välja vilken skola/program man vill studera vid och därmed lägga grunden för en smidig övergång till gymnasiestudier när eleven nått sin behörighet.

Utbildningskontoret ska nu utreda ett förslag om att ta bort det fria gymnasievalet för just dessa elever och samla alla IMA-elever i kommunal regi. Detta slår i så fall sönder den mjuka övergången från IMA till program utanför den kommunala gymnasieskolan, vilket för många av dessa våra svagaste elever kan vara förödande.

Enligt den av Sveriges riksdag antagna barnkonventionen ska barnens bästa alltid vara överordnat andra intressen, men tanken att ta bort det fria gymnasievalet för de som behöver mest stöd riskerar att underminera hela deras framtid. Utbildningsnämnden måste därför avvisa utbildningskontorets förslag och värna valfriheten även för IMA-eleverna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa