Var är barnperspektivet Norrköpings kommun?

Vart ska våra barn ta vägen tills den nya förskolan är färdigställd? skriver Nicki Holmström med anledning av förslaget om nedläggning av förskolor i Krokek.
Vart ska våra barn ta vägen tills den nya förskolan är färdigställd? skriver Nicki Holmström med anledning av förslaget om nedläggning av förskolor i Krokek.

Här kommer ett förslag till kommunen gällande eventuella nedläggningar av förskolor i Krokek.

Insändare 13 januari 2024 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Flera förskolor i Norrköping hotas av nedläggning" NT 10/1

Eftersom Pandan ska rivas och bli en ny förskola med sex avdelningar bör detta bygge prioriteras. Det står i förslaget att "Pandans förskola, bestående av två avdelningar, rivs och ersätts av nybyggnation om sex avdelningar på samma tomt. Den nya byggnaden ska ersätta Pandans nuvarande förskola, Ekbackens förskola (inhyrd) och Giraffens förskola." 

Vart ska våra barn ta vägen tills den nya förskolan är färdigställd? Ska Ekbackens barn flytta in i en av de befintliga förskolorna nu för att sedan flyttas på igen? Var är barnperspektivet?

Ni själva skriver att kommunen fortfarande kommer att betala för tomma lokaler till den 31 december 2025. "Vid en uppsägning av lokalerna (Ekbacken) minskar utbildningsnämndens lokalkostnader med drygt 0,6 miljoner kronor per år, medan lokalkostnaderna kvarstår för kommunen fram till avtalets slutdatum." Så varför inte prioritera bygget av Pandan? 

Om befintliga Pandan rivs nu och går samman med de andra förskolorna så minskar kostnaden för personal etcetera, det som ni försvarar Ekbackens nedläggning med.

Mitt förslag är följande:

Pausa renoveringen av Hultstugan. Riv Pandan i augusti och börja bygga nya förskolan. Flytta in Pandan och halva Giraffen i barackerna alternativt Giraffen och halva Pandan. Den halva som inte flyttar in i barackerna flyttar in i Björkbackens nya lokaler.

Låt Ekbacken vara kvar i sina lokaler till avtalet med extern aktör går ut och lägg då Hultstugans renoveringsbudget till att hålla Ekbacken öppen tills de kan flytta in i nya förskolan.

Citaten är hämtade ut tjänsteskrivelsen: diarienummer UN 2023/6166 291


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa