Förslaget: Inrätta ett superkontor – för äldrelivet

Initiativet med ett nytt superkontor för att stärka näringslivet kan även utgöra modell i en nysatsning för hur vi borde göra om ”äldrelivet” i vår stad, föreslår insändarskribenten.

Norrköping kan bli en stad där alla vill och kan leva hela sitt liv, anser skribenten.

Norrköping kan bli en stad där alla vill och kan leva hela sitt liv, anser skribenten.

Foto: Thomas Möller

Insändare2024-04-18 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En av våra största utmaningar för äldreomsorgen är att försöka tänka nytt och motstå önskan om att återgå till det som ansågs vara "normalt" långt före pandemin. Denna strävan mot ett tidigare normalläge är förståeligt, men vi bör ifrågasätta om det verkligen är den rätta vägen framåt. Detta scenario liknar den mänskliga hjärnans önskan att vilja återgå till den vikt som man hade innan dieten – en process som ofta känns trygg men som inte nödvändigtvis är till det bästa.

Inom äldreomsorgen finns idag inte tillräckligt med personal eller finansiella resurser för att tillgodose behoven för Norrköpings äldre.

Det är mycket angeläget att skapa en god arbetsmiljö för personalen för att de ska trivas och att orka påbörja en förändring av tankar och synsätt på den äldre människan. Det räcker således inte att enbart arbeta med att få en budget i balans. Viktigast är att få personal i balans.

Initiativet med ett nytt superkontor för att stärka näringslivet kan även utgöra modell i en nysatsning för hur vi borde göra om ”äldrelivet” i vår stad.

Organisationer och kontor måste samarbeta mer, då det är nödvändigt för att en förnyelseprocess ska lyckas. Det ser vi tydligt inom andra områden, och att det är en lyckad strategi för att till exempel motverka gängkriminalitet, socialt arbete i utsatta bostadsområden och snökaos i trafiken.

Ett sådant superkontor för ”äldreliv” skulle fungera som en tankesmedja där nya idéer och strategier kan utvecklas i samarbete mellan olika aktörer, vilket också leder till en mer effektiv och holistisk äldrelivsmodell. Kontor som bör ingå är självklart vård-och omsorgskontoret, men också delar av samhällsbyggnadskontoret, utbildningskontoret, socialkontoret, tillväxt- och utvecklingskontoret med näringslivet, innovationslabbet, regionen och även det civila samhället. Där kan en plattform skapas för att säkerställa att kommunens arbete verkligen möter de äldres, personalens och anhörigas behov och önskemål.

I detta arbete är ett välmående ledarskap en nödvändighet och en förutsättning. Det skapar inte bara en psykologiskt tryggare arbetsmiljö med tillit utan också en mer värdig och kvalitativ vård för de äldre.

Norrköping kommun behöver bli bättre på att väva ihop sin organisation och det vore ”super” om kommunen tog initiativ med ett nytt superkontor som kallades ”Äldreliv”.

Norrköping kan bli en stad där alla vill och kan leva hela sitt liv.