Förslaget att flytta ögonkliniken är politiskt feltänkt

Flyttas ögonkliniken från Norrköping till Linköping blir det i praktiken dyrare att få vård för patienterna från östra länsdelen, menar Per Wallberg, Norrköping.

Nu utreds om länets ögonsjukvård kan samlas på US i Linköping.

Nu utreds om länets ögonsjukvård kan samlas på US i Linköping.

Foto: Samuel Villius

Insändare2024-03-27 22:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om det är som politikerna ger uttryck för, att de ska arbeta för patienternas bästa, så ska naturligtvis likvärdiga ögonkliniker finnas i såväl Norrköping som Linköping. 

Allt annat är att övervältra kostnader, obekvämligheter, resor, förlorad arbetsförtjänst vid ledighet etcetera på patienterna. Något som även kommer att gälla eventuellt medföljande som ledsagare/anhöriga. Detta är en tydlig överföring av kostnaderna från regionen till patienterna. Det kan därför ses som en kraftig höjning av, patientavgiften för ögonsjukdomar. Tänk om, tänkt rätt och gör det fort.