Förslag till bättre kollektivtrafik

Linje 432, att vara eller inte vara, det är frågan?

Signaturen En som åker med 433 kommer med ett konkret förslag tillförbättringar av kollektivtrafiken i Kolmården.

Signaturen En som åker med 433 kommer med ett konkret förslag tillförbättringar av kollektivtrafiken i Kolmården.

Foto: Joakim Blomqvist

Insändare2022-04-22 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dagens linje 432 går från Resecentrum, genom Åby och sedan vidare ut på Strandvägen, förbi Björnsnäs och fortsätter upp till Kolmårdens station och tillbaka till Strandvägen i riktning mot Kolmårdens djurpark.
Det skiljer cirka nio till tio minuter längre körtid denna väg jämfört med buss 433.

Om man istället låter linje 432 fortsätta ut på E4:an från Norrköping, förbi Åby som idag har stadstrafik, och svänga av vid Björnsnäs och vidare ut på Strandvägen och sedan fortsätta som vanligt, då skulle tidsskillnaden mer än halveras.

Idag avgår linje 433 med två avgångar per timme vid högtrafik.
Om det fortsätter så - eller funderar Östgötatrafiken på tätare trafik?  men att istället till exempel vid var tredje, fjärde avgång låta linje 432 avgå istället som då kör via E4 och Björnsnäs. Med detta upplägg så borde Östgötatrafiken kunna använda samma antal bussar som det är tänkt med enbart linje 433, trots denna lilla tidsskillnad som det tar att köra denna väg.

Strömsfors med omnejd får då stå över var tredje eller fjärde avgång men totalt så får fler Kolmårdsbor tillgång till en närmare kollektivtrafik.