Förlustflyg prioriteras före barn och miljö

Dagsbergs skola har ett fantastiskt bra läge nära bostäder, busshållplats, gångtunnel mot Ljunga och med möjlighet att cykla dit.

Nu förfaller Dagsbergs skola, trots att den och kyrkbyn är av riksintresse. Byggnaderna är kulturminnesmärkta och måste underhållas och får inte rivas, skriver Anders Wennerblad.

Nu förfaller Dagsbergs skola, trots att den och kyrkbyn är av riksintresse. Byggnaderna är kulturminnesmärkta och måste underhållas och får inte rivas, skriver Anders Wennerblad.

Foto: Hanna Petersson

Insändare2021-11-30 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Hoppas snart ha en plats för nya skolan" NT 27/11
Skolan anses av kommunen inte lämplig. Orsaken är långvarig kommunal vanvård med mögelpåväxt. Nu förfaller den, trots att den och kyrkbyn är av riksintresse. Byggnaderna är kulturminnesmärkta och måste underhållas och får inte rivas. 

Många nya bostäder byggs och planeras bland annat ut mot Djurön. Skolan är från 1920 och omges av hagar och åkrar. Invid ligger kyrka, församlingslokal samt Dagsbergs IF med fin stor klubblokal, idrott och fotboll för alla åldrar. En väl fungerande idyll. En idrottshall var på gång i samspel mellan idrottsföreningen och kommunen. Självklart ska en ny skola uppföras inom detta etablerade vackra område.

Flyget blockerar dock sedan länge utvecklingen i stadens östra delar med miljöskadlig, bullrig och olönsam mycket ytkrävande verksamhet. Skolans utbyggnad och idrottshallen stoppades av länsstyrelsen då flyget ansågs miljöskadligt. Och nya bostäder får inte byggas inom ett mycket stort område. Flygplatsen fick 1936 reguljär flygtrafik. Skolan var således först på plats långt innan. Nu saknas reguljär trafik helt. Bara nöjesflyg för bad och fest. Flygplatsen är nedlagd av staten för 16 år sedan då den saknade betydelse. Vi skattebetalare tvingas sedan länge pumpa in bortåt 30 miljoner från kommunalskatten varje år i konstgjord andning. I en ny statlig utredning i samband med pandemin och av beredskapsskäl finns Norrköping inte med bland landets prioriterade flygplatser. Våra styrande politiker har fel.

Miljöpolitiken i Norrköpings kommun har mycket att önska. Kollektivtrafik dras in eller saknas till nya och etablerade områden. Jordbruksmark av riksintresse för matproduktion bebyggs i alla väderstreck med lager för klimatskadlig import utan industrispår men med enorma asfaltytor för dieseldrivna långtradare. (I strid med miljöbalkens 3:e kapitel § 4) 

Nya cykelbanor och underhåll nedprioriteras. Man vill inte ha nya naturreservat. Industrispår i hamnen mot Lindö rivs och ersätts med långtradare. Allt i strid med alla hållbarhetsmål.

Vår vackra kommun med fint läge vid Motala Ström, Kolmårdsskogen och skärgården är värd en bättre politisk styrning som prioriterar barn, natur, klimat och miljö. Vi har ju en global kris. Den drabbar även oss. Så nu krävs ett mycket stort politiskt ansvar.