Förlåt och ta tillbaka biskopen i Visby

I Svenska kyrkan och vår Lutherska tro är förlåtelsen det största.

Insändare 9 februari 2022 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I slutet av högmässan i samband med välsignelsen säger prästen ”dina synder äro för förlåtna.” Jag blir nästan rörd över de orden. Man kan gå vidare i livet trots om man upplever att man syndat i vad det än är. Men i Visbybiskopen Thomas Peterssons fall är inte kyrkan konsekvent. Ingen förlåtelse där inte.  Undertecknad blir bekymrad. 
Vad vet kyrkan, Thomas Peterssons arbetsgivare, vad han har gått igenom?
Bästa Ärkebiskopen ta tillbaka Thomas Petersson till hans ordinarie tjänst. Alla kan göra fel även Ärkebiskopen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa