Värna Kulturstaden Norrköping - dags dra i nödbromsen

Under de senaste månaderna har det debatterats i NT både kring marknadsskolor (aktiebolagsdrivna friskolor) och den planerade utförsäljningen av Louis De Geer. Två till synes helt olika frågor, men som har en gemensam nämnare.

Tvärtemot Borgerlig samverkan anser jag att kulturen är en kärnverksamhet för en kommun. Det är väl dokumenterat inom forskningen att städer som satsar på kultur är vinnare, skriver Göran Bergkvist. På bilden kommunalråden Reidar Svedahl (L), Sophia Jarl (M) och Eva-Britt Sjöberg (KD). Arkivbild.

Tvärtemot Borgerlig samverkan anser jag att kulturen är en kärnverksamhet för en kommun. Det är väl dokumenterat inom forskningen att städer som satsar på kultur är vinnare, skriver Göran Bergkvist. På bilden kommunalråden Reidar Svedahl (L), Sophia Jarl (M) och Eva-Britt Sjöberg (KD). Arkivbild.

Foto: Joakim Blomqvist

Insändare2023-07-26 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skoldebatten kom efter att NT i ett reportage skrivit om marknadsskolan Nordic International School (1/6). Förutom en rad missförhållanden på skolan beskrev man hur vinsten från verksamheten (outnyttjade skattebidrag) efter trixande med skatteplanering använts för privat lyxkonsumtion. 

Det moderata kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande kommenterar detta i NT med orden: ”Vad en ägare till ett företag gör med ett överskott eller vinst – det tycker jag är ointressant” (NT 2/6). Samma moderata ordförande hade ett par veckor tidigare yttrat att: ”Norrköping står inför ett gigantiskt stålbad inför den kommande budgeten som kommer att innehålla både personalminskningar, skolnedläggningar och pausade investeringar” (NT 16/5). Alltså, å ena sidan: jag struntar i skattepengarna – å andra sidan: nu kommer ett stålbad.

Den styrande moderatledda koalitionen Borgerlig samverkan (BS) meddelade också att man planerade en utförsäljning av konsert- och kongresshuset Louis De Geer med tillhörande Flygeln och Värmekyrkan (NT 30/5). 

Den planerade utförsäljningen har upprört många Norrköpingsbor och flera välunderbyggda insändare har påtalat risken att det i sin förlängning kommer att innebära att symfoniorkesterns verksamhet tvingas upphöra. En utförsäljning i rådande ekonomiska läge torde dessutom vara en mycket dålig affär för kommunen – men ett kap för ett riskkapitalbolag (jämför med den aktuella SBB-skandalen).

Andra åtgärder som drabbar kulturen är förslag att införa entréavgifter vid besök på Stadsmuseet och tidigare har man också dubblat avgiften för barn i Kulturskolan. Man pratar mycket om att kommunen ska satsa på kärnverksamheterna och dit räknar man inte kulturen.

Här handlar det inte enbart om ekonomi, som man pratar mycket om, utan än mer om ideologi. I två insändare från ungmoderaterna, MUF, uttrycker man detta på ett mycket tydligt sätt: ”kultur är en fråga om subjektiva preferenser och det ska den offentliga verksamheten varken styra eller subventionera”, ”symfoniorkestrar och museer ska inte subventioneras av andras surt förvärvade pengar” och ”det är dags att kulturen blir fri på riktigt” (NT 22/6). ”Ingenting är gratis - påstå annat är direkt felaktigt"” (NT 20/7). 

Man kan måhända le överseende över ungdomlig okunskap, obildning och populism men samtidigt blir jag djupt oroad när jag inte sett någon kommentar i NT från moderpartiet. Är det helt enkelt så att ungmoderaterna uttrycker osminkade åsikter som moderpartiet delar? Här finns i så fall den gemensamma nämnaren: en extrem marknadsliberal politik. En politik som redan prövats i Storbritannien på 1990-talet under Margaret Thatcher, Järnladyn kallad, och som ledde till en djup splittring av det brittiska samhället med försämrad välfärd och ökade klassklyftor - som består än idag. 

Tvärtemot Borgerlig samverkan anser jag att kulturen är en kärnverksamhet för en kommun. Det är väl dokumenterat inom forskningen att städer som satsar på kultur är vinnare. Bland annat visar forskning av professor Göran Cars, KTH att det alltid är lönsamt för en stad att satsa på kulturen även om många institutioner inte kan bära sina egna kostnader. 

Det har även i tidigare insändare visats att många tyska städer utvecklats positivt genom kultursatsningar. I det borgerliga Luxemburg är kulturskolan kostnadsfri för alla barn, i det liberala Frankrike tävlar ofta kommunerna om att ha den bästa kulturpolitiken. I Finland är oftast både konsert- och operahusen utsålda och det är definitivt inte bara eliten som går dit (SvD 24/7). 

Vad tycker vår moderata kulturminister? ”När Sverigedemokraterna i Umeå hävdade att opera tillhör sådant som inte ska finansieras med skattemedel, svarade kulturminister Parisa Liljestrand att ”opera är ingen lyxkultur” (SvD 24/7). Det gläder mig att Moderaterna nationellt visar prov på en annan kultursyn än den provinsiella trångsynthet som man uppvisar lokalt. 

Kulturen bidrar till att göra oss kunnigare, vidgar våra vyer, främjar kritiskt tänkande, stärker demokratin och - ger oss njutning. 

Kulturvänner! Det är dags att vi drar i nödbromsen! Vi behöver inget stålbad. Vi behöver ingen järnlady. Däremot behöver vi slå vakt om Kulturstaden Norrköping. Vi behöver alla bidra till att utveckla kulturen. Vi måste förhindra utförsäljningen av Louis De Geer! Vi måste organisera oss!