Parkeringen på Vrinnevisjukhuset ska ses över

Vi föreningar i Funktionsrätt Norrköping ställer oss frågande till hur Regionen tänkte när de planerade ombyggnaden på Vrinnevisjukhuset?

Insändare 30 mars 2023 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det byggs om vid huvudentrén och där finns nu en fin liten vändplats för busstrafiken och taxihållplats, men var finns platserna för oss med funktionshinder? Det borde vara väl känt att alla inte har så pass svåra hinder att vi är berättigade till så kallade handikapptillstånd. Vi som inte har något sådant, hänvisas som alla andra att parkera på avsedd parkering, vilken är väldigt långt bort från huvudentrén. För flera krävs det att någon kör dit dem och sedan hämtar dem då vägen att gå blir för lång. För plötsligt blev det ett hinder att ta sig in till sjukhuset på egen hand. De få platser som finns vid entrén är korttidsplatser så det vill till att det går undan till mottagningen man skall besöka, väl där är det dags att vända för att slippa böter. 
Var fanns tanken på oss funktionshindrade när planeringen utfördes? För vi finns även om vi inte alltid syns!

Funktionsrätt Norrköping

Svar direkt

Region Östergötland har valt att flytta busshållplatsen från huvudentrén på Vrinnevisjukhuset för att skapa en trafiksäkrare yta framför entrén. Anledningen är att många har lyft att det känns otryggt med busstrafik nära entrén. För att kunna skapa ett nytt läge för en busshållplats har det krävts yta, vilket har påverkat en del parkeringsplatser för besökare. Därför blir det lite längre mellan entré och besöksparkeringsplats. Det finns ett antal platser för personer som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade i anslutning till entrén. 

Vi kommer att se över parkeringarna när byggarbetena i anslutning till entrén är klara. 

Stefan Fredriksson, fastighetschef, Region Östergötland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa