Ge oss några timmar för vattnet i Kolmården

Intill sjön Gullvagnen i Kolmården ligger en grundvattentäkt. Arkivbild.
Intill sjön Gullvagnen i Kolmården ligger en grundvattentäkt. Arkivbild.

Föreningen Bevara Kolmårdsskogen samarbetar med Böksjö Vägsamfällighet, Strömsfors Vägförening och Stubbetorps Vattenförening.

Insändare 20 oktober 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi arbetar för alla Kolmårdsbor som är beroende av den stora kommunala grundvattentäkten för sitt dricksvatten och för en fortsatt garanterad vattenförsörjning i samband med byggnationen och driften av Ostlänken. 

 

Vi anser att grundvattentäkten precis som Kolmården skogs- och rekreationsområden måste skyddas för kommande generationer.

 

Vi har noga läst Trafikverkets MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och MKN (miljökvalitetsnorm) för vatten och hav när det gäller bygget av Ostlänken och hittat flera fel och brister. Vi har också läst bortvalda och andra dokument ifrån Trafikverket och även där hittat flera fel och brister.

 

Denna ordentliga genomläsning har gett oss kunskap att lägga till de många års erfarenhet av markbeskaffenheten och vattentillgången / -kvaliteten i Kolmården som vi har. 

 

Vi har sammanställt denna information och bjudit in alla politiska partier, Nodra, Länsstyrelsen i Östergötland och Trafikverket till de aktuella platserna i Kolmården. Det är viktigt att se miljön och förutsättningarna på plats om vad vi hittat, en träff som tar 3-4 timmar. 

 

De som varit här på en informationsträff är Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Nodras VD, tjänsteman ifrån Nodra, en från samhällsbyggnadskontoret, samt Nodras vice styrelseordförande. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Länsstyrelsen i Östergötland har varsitt inbokat datum även Trafikverket har lovat att komma. 

 

NT och Sveriges radio Östergötland har också varit här och gjort intervjuer. 

undefined
Inbjudan att delta i Borgerlig samverkans veckomöte kvarstår, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD), Sophia Jarl (M) och Reidar Svedahl (L). Arkivbild.

Vi vill av praktiska och rättviseskäl att ett parti/organisation i taget kommer. Liberalerna ville när vi bjöd in dem bara komma om de fick komma tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, men vi hoppas att de ändrar sig och de har en stående inbjudan likt Moderaterna och Kristdemokraterna. 

 

När vi bjöd in Moderaterna bjöd de istället in oss till Norrköping tillsammans med Liberalerna Kristdemokraterna och tydligen även med Nodra som redan varit här.

 

När vi bjöd in Kristdemokraterna tackade de först ja och skulle återkomma med ett datum. När de återkom bjöd även de in oss till Norrköping ihop med Moderaterna och Liberalerna. 

 

Självklart tackade vi vänligt men bestämt nej till detta upplägg och vi väntar ännu på svar ifrån Kristdemokraterna liksom vi väntar på svar ifrån Moderaterna och gärna även ifrån Liberalerna. 

 

Vår önskan är att representanter för alla politiska partier i Norrköping i god demokratisk anda tackar ja till vår inbjudan. 

 

Vi kommer påvisa att grundvattentäkten i Kolmården befinner sig i en reell riskzon om Ostlänken blir verklighet. Ett utökat vattenskyddsområde kan därför vara en lösning, en tunnel kan vara en annan lösning. 

undefined
Ostlänkens sträckning Stavsjö-Loddby. Den streckade gul/lila-linjen visar tunnelns dragning. Den börjar vid Böksjön och kommer ut vid Stenkullen.

Att se platsen med egna ögon och bilda sig en egen uppfattning är viktigt och något helt annat än att studera Trafikverkets projektritningar. 

 

När man varit och sett allt med egna ögon i verkligheten och sedan vill sitta ner med oss och diskutera det vi har informerat om då kommer vi gärna till Norrköping för ett uppföljande möte för fortsatt diskussion och ger mer information. Ju djupare vi gräver efter fakta desto fler felaktigheter och brister hittar vi nämligen i projektet Ostlänken. 

 Varmt välkomna M, L och KD var för sig. 

 Marie Morgård, Bevara Kolmårdsskogen Stubbetorps Vattenförening 

 Fredrik Dahl, Böksjö Vägsamfällighet 

Jens-Erik Bergvin, Strömsfors Vägförening 

Svar direkt

Tack för insändaren. Vi är medvetna att det finns synpunkter i den grupp som ni företräder. Inbjudan att delta i Borgerlig samverkans veckomöte kvarstår. Vi kan då tillsammans och med hjälp av sakkunniga från exempelvis Nodra och samhällsbyggnadskontoret förhoppningsvis räta ut dessa frågetecken. 

Borgerlig Samverkan i Norrköping

Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande 

Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd 

Reidar Svedahl (L), kommunalråd 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa