Förbättra stödet till elever med diabetes

Skolans stöd till elever med diabetes brister på många håll. Det leder till sämre skolresultat och hotar barnens hälsa, skriver representanter för Diabetesförbundet.

En ännu opublicerad undersökning visar att det är vanligt att barn hamnar i akuta fysiska tillstånd i skolan på grund av för högt eller för lågt blodsocker, skriver Hasse Svensson och Emma Skepp.

En ännu opublicerad undersökning visar att det är vanligt att barn hamnar i akuta fysiska tillstånd i skolan på grund av för högt eller för lågt blodsocker, skriver Hasse Svensson och Emma Skepp.

Foto: Scharlotte Peppare

Insändare2024-02-14 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I tider då många skolor tvingas spara pengar vill vi uppmana rektorer och skolpolitiker i Östergötlands län att se till att alla barn får det stöd de behöver för en bra skolgång. 

Häromveckan har vi skickat ut en checklista till 193 skolor i länet om vilket stöd barn med diabetes har rätt till och är i behov av i skolan. Drygt 8 000 barn i Sverige lever med diabetes typ 1. I Östergötlands län har 377 barn den kroniska sjukdomen. De behöver hjälp dygnet runt. När barnen går i skolan är det medarbetare och ytterst rektor som har ansvar för att ge stöd. 

Svenska Diabetesförbundets undersökningar visar att många skolor behöver förbättra sitt stöd. Tre av tio föräldrar upplever inte att deras barn får tillräcklig hjälp. En ännu opublicerad undersökning visar att det är vanligt att barn hamnar i akuta fysiska tillstånd i skolan på grund av för högt eller för lågt blodsocker. 

En av tre föräldrar vittnar om att deras barn har råkat ut för detta. Det händer att barn blir medvetslösa i skolan eller behöver åka akut till sjukhus under skoldagen. 

I dessa tider av besparingar är vi oroliga för att flera allvarliga incidenter kommer inträffa. I vår skrift pekar vi ut viktiga åtgärder som behövs: 

- Skapa en organisation och utbilda personal. Rektor och medarbetare som finns nära barnet behöver få utbildning om sjukdomen och behoven. Vidare behöver alla medarbetare på skolan informeras, och det bör säkerställas att flera personer har kunskap om sjukdomen och det enskilda barnets behov.

- Utse en huvudansvarig. De elever som behöver det bör få en diabetesresurs, som kan vara med barnet hela skoldagen. Det är alltså inte bara vid måltider som personen behövs. Om resurspersonen är sjuk krävs en ersättare. 

- Anpassa undervisningen. Ett blodsocker som svänger mycket leder till koncentrationssvårigheter. Skolan behöver göra anpassningar så att barnet får bra förutsättningar att lära. Till exempel behöver prov genomföras då barnet har ett bra blodsocker och möjlighet att koncentrera sig. 

Vi vill uppmana alla skolor i Östergötlands län att läsa checklistan och att prioritera att ge ett bra stöd. Politikerna i utbildningsnämnderna bör göra en uppföljning av hur stödet fungerar i skolorna i kommunen och se till att de har tillräckliga resurser. 

Med rätt stöd i skolan kan alla barn med diabetes i länet få en trygg och utvecklande skolgång.