Kommunen har skapat kaos, oro och stress för de boende

Alla ser att ni misslyckats med er riskanalys och planering.  Det blev kaos, oro och stress för de boende, för anhöriga och många andra inblandade, skriver Peter Sundell och Karin Andersson Sundell om kommunens agerande på LSS-boendet på Havregatan.
Alla ser att ni misslyckats med er riskanalys och planering.  Det blev kaos, oro och stress för de boende, för anhöriga och många andra inblandade, skriver Peter Sundell och Karin Andersson Sundell om kommunens agerande på LSS-boendet på Havregatan.

Norrköpings kommun har beslutat att all personal på LSS-boendet på Havregatan ska omplaceras på grund av kvalitetsbrister. Nu efterlyses det riktiga underlaget till beslutet. Vem har gjort riskanalysen och hur? frågar Peter Sundell och Karin Andersson Sundell.

Insändare 26 oktober 2023 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Chefens svar: Därför splittrades personalgruppen" NT 19/10

"Hela personalstyrkan byttes ut på boende i Norrköping" NT 19/10

Annelie Granat säger till NT att man gjort förändringarna på Havregatan på grund av kvalitetsbrister som man inte kunnat komma till rätta med. Hon säger vidare att man har gjort en riskanalys. Det vore intressant att få veta vem som gjort den och hur man gjort den? 

Vi har svårt att förstå hur man kan bedöma riskerna för de boende utan att tala med någon som känner dem. Inte med personalen. Inte med någon anhörig. Inte med någon god man.

Hur har man då kunnat bedöma riskerna? 

 

Hur som helst, vi har nu facit i hand.  Alla ser att ni misslyckats med er riskanalys och planering.  Det blev kaos, oro och stress för de boende, för anhöriga och många andra inblandade. Det blev till och med utryckningar av Securitasvakter och polis. Ett tragiskt kvitto på era felbedömningar. 

Det är på ett sätt ännu mer upprörande att veta att detta har förberetts och planerats av chefer i flera led tillsammans med HR – men hållits hemligt för de boende och för oss. 

 

Arbetsgivaren (Norrköpings Kommun) må kanske ha den juridiska rätten att omplacera all personal på det här sättet– men är det lämpligt att göra det utifrån hur LSS omsorgen skall bedrivas med tanke på till exempel kontinuitet, trygghet, integritet och rätten till delaktighet?

Kvalitet i LSS är också något om inte alltid är så lätt att mäta, då det till stor del handlar om det individuellt upplevda. Individen skall tillgodoses ett gott liv – inte bara det mest basala. 

 

Om det förekommit samarbetssvårigheter mellan chef och personal på enheten så skall väl sådant lösas på sätt som inte påverkar de boende?

Allt annat är oprofessionellt och vittnar om att man glömt vad det egentliga uppdraget är – nämligen att värna samhällets kanske mest sårbara individer.

Det verkar tyvärr som cheferna som är satta att organisera LSS i Norrköpings kommun inte har så stora kunskaper om just LSS.

 

Det är också magstarkt av Annelie Granat att hänvisa till ”brukarnas bästa” när hon kommenterar att personalen hotades till tystnad, då hon har låtit brukarnas bästa komma i absolut sista hand i hela det här förfarandet.  

Den stora frågan för oss är fortfarande för vem man har gjort den här förändringen? Som vi vill kalla försämringen. Och när skall ordningen återställas?

Vi får fortfarande inget svar.

Peter Sundell och Karin Andersson Sundell

Svar direkt

Jag beklagar att de förändringar vi har gjort uppfattas som en försämring för de boende. Anledningen till förändringen är att enheten har haft kvalitetsbrister över en längre tid och därför togs beslutet att splittra arbetsgruppen. Riskanalyser är något vi alltid jobbar med vid förändringar i organisationen. Analysen görs av verksamheten tillsammans med fackliga representanter för att bedöma vilka risker som kan uppkomma i samband med förändringen. Den ger även förslag på hur riskerna kan förebyggas, men i vissa fall uppstår situationer som inte alltid kan förutses, som på Havregatan.

Vi tar vid behov hjälp av väktare för att skydda både brukare och personal. Behovet bedöms utifrån varje situation och det är mycket olyckligt om det har upplevts som hotfullt för de boende.

Vi har nu inlett en utredning för att dels titta på de kvalitetsbrister som uppmärksammats, dels på oss själva utifrån ett brukarperspektiv. Vår viktigast uppgift är att skapa en trygg miljö för våra brukare.

Annelie Granath, verksamhetschef Norrköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa