För vem finns den lokala politiken och varför?

Söderköpingsinitiativet vill föra det politiska arbetet närmre medborgarna i kommunen.
Söderköpingsinitiativet vill föra det politiska arbetet närmre medborgarna i kommunen.

Att kunna påverka planer och beslut i sin kommun, i sin närhet och i sin vardag borde vara en självklarhet.

Insändare 25 juni 2022 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ändå upplever många medborgare att det är svårt, krångligt och går långsamt. Beslut fattas utan att alla fakta finns och att det sker ”ovan våra huvuden”. Det vill vi i Söderköpingsinitiativet ändra på!

 

Den lokala demokratin behöver stärkas, det bekräftas återkommande när olika beslut ska fattas. Alla fakta finns inte presenterade eller framtagna. Ett exempel från Kommunfullmäktige i maj visade att alla partier inte ens är insatta eller delgivna fakta inför ett så viktigt beslut som vilka skollokaler som vi ska satsa på. 

 

Ett annat exempel är det senaste resultatet i Näringslivsrankningen där just områden som kommunikation och dialog har sämst poäng för Söderköping och till och med sämre nu än tidigare. Visst kan man skylla på en lång tid med pandemi men har inte digitaliseringen slagit igenom hos de flesta organisationer? Det borde även en kommunal organisation kunna klara. Att producera material samt visualisera idéer och förslag innan beslut borde vara enklare än någonsin i den digitaliserade värld vi nu befinner oss i. Och borde även vara en framgångsfaktor för en kommun som Söderköping.

 

Söderköping är en liten kommun med ”nära till allt och till varandra” och det borde vara lätt att komma med förslag, dela erfarenheter och delta i diskussioner inom de flesta områden. Tyvärr är inte upplevelsen sådan, utan vägen till att kunna påverka är svåråtkomlig om man inte tillhör ett etablerat parti. Alla medborgare kan idag lämna förslag och ska få svar inom ett år. En trög men visserligen möjlig kanal men om förslaget ska få genomslag så måste politikerna driva frågan vidare.

 

Söderköpingsinitiativet vill att fler ska kunna påverka sin vardag och närmaste omgivning, nära miljö och hälsa. Det som är viktigt är ett Söderköping där vi lever och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi har skapat olika diskussionsgrupper med deltagare som direkt berörs i olika ärenden och där man kan dela sin kunskap och erfarenheter.

Vi vill att fler förslag och planer delas och presenteras tidigt och i forum där vi tar vara på medborgarnas åsikter och där politiker deltar och lyssnar på de personer som berörs av besluten. Vi tror att delaktighet leder till engagemang som behövs för att lösa svårigheter och bidra till hållbar utveckling med en stark ekonomi, omtanke om människorna och miljön och med större förståelse för de många utmaningar som framtiden innebär. En röst på Söderköpingsinitiativet ger fler medborgare en röst för positiv påverkan men också fler som tar ansvar för Söderköpings framtida utveckling.

 

Söderköpingsinitiativet

Patrik Andersson

Ellen Friberg

Elisa Ljungqvist

Anne-Louise Kroon


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa