För mig låter U-svängen som en rejäl högersväng

Jag som bott hela mitt liv i Norrköping är orolig för framtiden, efter det jag läst om hur det nya styret tänker sig framtiden i Norrköping.

Vill vi ha kameraövervakning? Vad säger GDPR? undrar signaturen En orolig pensionerad Norrköpingsbo.

Vill vi ha kameraövervakning? Vad säger GDPR? undrar signaturen En orolig pensionerad Norrköpingsbo.

Foto: Audun Braastad

Insändare2022-11-03 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Nya politiska programmet - så vill de styra Norrköping" NT 29/10

Det nya styret ska göra en U-sväng. Tillbaka till vad? För mig låter det mera som en rejäl högersväng. Alla ni som röstade på M i valet var ni medvetna om vad ni gav er röst till?

  • inställda säkerhetsprövningar av politiker och tjänstemän
  • låta friskolor utnyttja utbildningskontorets service 
  • Inställd personalfest
  • kulturindragningar
  • en bastu ska tas bort, som går med vinst
  • sparkad kommundirektör. Den som ska anställas, efter henne,  ska inte vara så noga med lagar och förordningar. Var den sparkade kommundirektören för noga med lagar och förordningar?
  • avsluta vindkraftsplanerna för Holmen, som är en stor och viktig arbetsgivare för många Norrköpingsbor.
  • kameraövervakning Vill vi ha kameraövervakning? Vad säger GDPR?
  • kommunalråd som ska bli experter. Politiker ska inte lita på de tjänstemän som är anställda för att vara kunniga inom sitt område.
  • att inte överklaga domslut, som missgynnar företag. Det kommer att gynna oseriösa företag.

Det här är bara in liten del som kan skönjas nu. Vad kommer sedan?

Och till sist. Crazy Pictures lita inte på liberalerna de byter fot och åsikter efter vad den nya Kommunstyrelsens ordförande vill.