Folkhögskolan är något av det allra svenskaste vi har

Folkhögskolor är en skolform som bildar människor genom att lära utifrån deltagarens förutsättningar.

Insändare 23 januari 2023 07:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

 ”Varför pumpa in skattemiljoner?”NT 15/1

Det ger dem en helt annan möjlighet att lyckas med sina studier. Deltagarna får ett stort eget ansvar över sin utbildning, med hjälp av pedagoger som agerar handledare. Det förbereder dem på ett helt annat sätt inför framtiden än den traditionella skolan. Marieborgs utbildningar syftar till att möta människor där dem är och genom bildning få dem i arbete eller vidare studier. 

De kreativa linjerna är en bråkdel av den verksamhet Marieborg bedriver, men ack så viktig. Nöjesindustrin är en miljardindustri, och Marieborgs kreativa linjer erhåller hög kvalité. De utbildar exempelvis teaterpedagoger som arbetar med både unga och vuxna, textilare där majoriteten söker sig till textilhögskolan. Och att ha i åtanke är att när statsbidragen till folkbildning minskar så gäller det även studieförbunden. 

 

Majoriteten av kurserna de erbjuder är allmänna kurser som ger behörigheter. SFI – allmänt, förberedande barnomsorg samt förberedande vård och omsorg. De två sistnämna är två yrken där bristen på personal är ett faktum, och därmed möter marknadens behov. Dessa utbildningar möjliggör för människor som inte behärskar det svenska språket att få de grundläggande kunskaper som behövs för att komma vidare i studier och ut i arbete. Detta ser vi ett stort behov av, inte minst i Norrköping kommun.

Behörighet för de människor som utav olika anledningar som inte fullföljt skolgången, verktyg för de som har andra utmaningar. Tex ”Leva bo växa” för unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser, en unik utbildning för Marieborg. Eller SMF – ett samarbete med arbetsförmedlingen med syfte att öka chansen att få arbete eller vidare studier för de med aktivitetsstöd. 

 

Vi delar dock skribentens oro över felfördelade skattemedel i skolvärden. Privata aktörer som genom minskade resurser till eleverna, både vad det gäller material och undervisning, skor sig på skattemedel. Bristfällig utbildning och uppblåsta betyg som ger eleverna svårigheter när de vill studera vidare. Ingen idrottshall eller skolbibliotek och kunskapstestande av friskole-elever som ska börja i kommunal skola.

 

Varför ska man pumpa in skattemiljoner till vinstdrivande företag som inte ger eleverna adekvat utbildning? Tacka vet jag folkhögskolan, utbildning som tar deltagarna vidare i livet och finns tillgänglig för alla. Marieborg tryggar möjligheten till egen försörjning oavsett bakgrund och bidrar till samhällsbygget. Det är det svenskaste vi har!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa