Folkhälsan är fortsatt viktig i Valdemarsvik

Beslutet att ta bort tjänsten för folkhälsoutvecklare har tagits utifrån att det finns en styrgrupp som har hand om att folkhälsostrategin ska implementeras, att det inte finns lag på att man ska ha en folkhälsoutvecklare samt att många andra kommuner har tagit bort tjänsten, skriver Annelie Noort (KD).
Beslutet att ta bort tjänsten för folkhälsoutvecklare har tagits utifrån att det finns en styrgrupp som har hand om att folkhälsostrategin ska implementeras, att det inte finns lag på att man ska ha en folkhälsoutvecklare samt att många andra kommuner har tagit bort tjänsten, skriver Annelie Noort (KD).

På senaste kommunfullmäktige (KF) diskuterades folkhälsan i Valdemarsvik.

Insändare 7 maj 2023 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Frågan var hur majoriteten ser på den, då tjänsten för folkhälsoutvecklare kommer att upphöra medan vi i Valdemarsvik har en i genomsnitt sämre hälsa.

 

Vi kristdemokrater står bakom folkhälsostrategin. Tyvärr är kommunens ekonomi begränsad och då måste vi ta obekväma beslut. Beslutet att ta bort tjänsten för folkhälsoutvecklare har tagits utifrån att det finns en styrgrupp som har hand om att folkhälsostrategin ska implementeras, att det inte finns lag på att man ska ha en folkhälsoutvecklare samt att många andra kommuner har tagit bort tjänsten.

 

Hos oss kristdemokrater ligger dock folkhälsan varmt om hjärtat. Vi vill att alla mår bra, har ett meningsfullt, bra liv i gemenskap med andra. Unga ska ha möjlighet att växa upp i trygga hem, så att de utvecklas till trygga vuxna. De ska få hjälp vid behov, hemma eller i skolan. Föräldrarna ska få det stöd de behöver för att klara sin viktiga uppgift. 

 

En viktig aspekt i välmåendet är rörelse och gemenskap. Nuförtiden rör människan på sig alldeles för lite och många känner sig ensamma. I höstas lade vi en motion om fritidsbanken som gör det möjligt att testa på olika aktiviteter genom att låna material gratis. Vidare yrkade vi i KF på att koppla kommunens kostpolicy med folkhälsostrategin och fick bifall. Vi vill öka kommunens samarbete med civilsamhället för att tackla de problemen som finns i vår kommun. Tänk på läsföräldrar, gemensamma matstunder, att få kontakt med svårt nåbara personer.

 

Undertecknad är vald som politiker för det folkhälsopolitiska nätverket i länet. Det hjälper oss att utöka kunskapen och ta med möjliga idéer att förbättra folkhälsan i Valdemarsvik. 

 

Vi känner att vi har stöd av socialminister Jakob Forssmed (KD), som tar hand om folkhälsa, idrott och civilsamhälle. Genom sitt arbete har regeringen beslutat att alla mellan 8 och 16 år kommer få ett fritidskort som ger möjlighet att delta i idrotts- och föreningslivet för att motverka fysisk och psykisk ohälsa och ensamhet. Regeringen ska satsa på ofrivillig ensamhet genom att förse kommuner och civilsamhället med bidrag. Det ska tas fram en nationell plan för att säkra bemanningen inom vården som även här i Valdemarsvik är ett stort problem. Fysisk aktivitet på recept ska byggas ut och det kommer ökade satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård. Vi är övertygade att vi alla i Valdemarsvik under den här mandatperioden kommer att skörda frukterna av dessa åtgärder.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa