Flytta inte vår Brovaktarstuga

Insändare2020-02-28 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har förstått att Norrköpings kommun bestämt sig för att Brovaktarstugan ska flyttas. Kommunen har fått avslag från Länsstyrelsens och gått vidare till Förvaltningsdomstolen för att driva igenom sin idé.

Har inte politikerna/tjänstemännen i Norrköpings kommun förstått att Norrköpingsborna inte vill att Brovaktarstugan flyttas? Vi vill ha kvar Brovaktarstugan där den alltid har legat, och vi vill ha kvar Örtagården på sin nuvarande plats. Vi har inte heller önskat oss någon bred bro som arbetsfordon kan köra fram och tillbaka över. Arbetsfordonstrafiken får ordnas på annat sätt och ska inte styra den nya brons utseende eller få förstöra en gammal kulturmiljö!

Jag hoppas att Förvaltningsdomstolen är så kulturmedveten och förnuftig att den avslår kommunens överklagan. Om inte undrar jag om kommunens förslag ska ställas ut på remiss till Norrköpingsborna så att vi kan ta del av förslaget och komma med våra synpunkter och ges möjlighet att stoppa denna vansinnesplan.
Norrköpingsbo