Flytta inte hemtjänsten från Ö Husby

Det finns en omständighet som inte tillräckligt beaktats vid flytten av hemtjänstens utgångspunkt från Östra Husby till Norrköping, nämligen körsträckan på Arkösundsvägen och då i synnerhet vintertid.

Insändare 3 juni 2021 15:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att köra bil på väg 209 under några soliga vår- och sommarmånader är en sak. Men även då kan trafiken, med i och för sig nödvändiga transporter med traktorer och jordbruksmaskiner, innebära förseningar för den personal som har tider att passa och brukare som väntar. 

 

Trafikproblemen drabbar visserligen alla andra trafikanter också, men få måste köra närmare sex mil extra för att kunna påbörja sina egentliga arbetsuppgifter. Åtskilliga av hemtjänstens personal bor i Östra Husby med närområde. Därför är denna ort en naturlig utgångspunkt för hemtjänsten, inte minst när det gäller Arkösund och skärgårdsöarna.

Framförallt vintertid drabbas hemtjänstens anställda av den extra körsträckan. I snöoväder och snödrev måste man sannolikt vid ett flertal tillfällen redan vid sextiden på morgonen åka den extra körsträckan. Vinterväglag drabbar även andra men, som redan påpekats, är det få som genom kommunens beslut och bristande konsekvensanalys, tvingas till en så lång extra körsträcka. 

Detta borde dessutom vara en arbetsmiljöfråga att tas upp av fackliga representanter.  

 

Mycket kan kommunen bestämma över och t o m bortse från personalens åsikter samt protester från såväl brukare som de Vikbolänningar som med över tusen namnteckningar skrivit på protestlista.

Beslutet att flytta hemtjänstens utgångspunkt från Östra Husby till Norrköping får orimliga konsekvenser.

Tänk om och gör rätt medan tid är!

Ämnen du kan följa