Flygplatsledningen: Visionen är en framtid utan utsläpp

Nya flygplan, effektivare flygvägar, biobränsle och elflyg kommer att göra det möjligt att fortsätta flyga, men med ännu mycket mindre klimatpåverkan än idag, skriver flygplatsledningen vid Norrköping Airport. Arkivbild på elflygplan vid visning på flygplatsen 2022.
Nya flygplan, effektivare flygvägar, biobränsle och elflyg kommer att göra det möjligt att fortsätta flyga, men med ännu mycket mindre klimatpåverkan än idag, skriver flygplatsledningen vid Norrköping Airport. Arkivbild på elflygplan vid visning på flygplatsen 2022.

Vi på Norrköping Airport vill gärna hjälpa er med er rädsla och kan även skräddarsy en kurs som passar just er rädsla: klimatkrisen.

Insändare 20 september 2023 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

”Vi är rädda att vi kraschar med flyget” NT 5/9

Det kommersiella flyget hamnar ofta i strålkastarljuset när det gäller frågor om klimat och miljö. Under 2019 stod flyget för ungefär fem procent (utrikes fyra procent och inrikes en procent) av de samlade koldioxidutsläppen i Sverige, jämfört med exempelvis de 27 procent som kommer från industrin. 

Utsläppen från svenskarnas flygresor har inte ökat alls de senaste 18 åren (källa: Chalmers/Naturvårdsverket). Det beror på mycket bränslesnålare flygplan, effektivare sätt att flyga och högre beläggningsgrader i flygplanen. 


Sedan 2008 har effektiviseringen varit så stor att den i princip har uppvägt det kraftigt ökade antalet resenärer. Enligt en prognos från Transportstyrelsen 2019 väntades nettoutsläppen från flyget minska med 14 procent mellan 2017 och 2025, trots ett ökat antal passagerare. Globalt står flyget för tre procent av människans klimatpåverkan. Lite kan tyckas men även flyget måste bidra till omställningen om vi ska lyckas nå ett hållbart samhälle. Sverige som land står för cirka 0,20 procent av det globala utsläppet, jämfört med Kina som står för 30 procent (EU åtta procent). Bara så vi har alla fakta.


Det finns redan idag möjlighet att kraftigt reducera utsläppen från flygresan genom att köpa biobränsle. Flera flygbolag erbjuder möjligheten vid bokning. Vi erbjuder också detta genom Fly Green Fund. Den mängd biobränsle som köps tankas in i flygplan i Sverige. Flyget inom samt till och från Sverige omfattas dessutom sedan 2021 av en obligatorisk inblandning av biobränsle. 

 

Det var nuläget, nu till framtiden som väldigt snart är här.


Nya flygplan, effektivare flygvägar, biobränsle och elflyg kommer att göra det möjligt att fortsätta flyga, men med ännu mycket mindre klimatpåverkan än idag. Fossilfritt bränsle kan minska koldioxidutsläppen med över 80 procent. Restprodukter från skogs- och livsmedelsindustrin i Sverige räcker till att driva både svenskt in- och utrikesflyg med hållbart biobränsle. 

Tysta och helt fossilfria elflyg kommer troligtvis trafikera kortare flyglinjer i Sverige inom fem år. I takt med att tekniken och batterierna utvecklas kommer vi att kunna flyga till våra grannländer med elflyg.

 


Vi på Norrköping Airport har deltagit i klimatprojektet Grön Flygplats tillsammans med övriga regionala flygplatser i Sverige. Grön Flygplats jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Vi jobbar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. 

 

Så bor ni i Norrköping som har en egen flygplats – grattis! Genom den nya teknikens möjligheter och energisystem kan flygplatsen bli en logistik- och energihub för flera transportslag samtidigt som vår citynära flygplats blir tystare och utsläppsfri! Det Norrköpings politiker bidrar till är att skapa en livskraftig svensk flygindustri som är både fossilfri och tillgänglig. 

Flyget är en förutsättning för att människor ska kunna mötas, för handel och affärer – det bidrar till jobb och utveckling. Även i framtiden behövs därför de snabba och effektiva flygresorna. Som bransch både vill och kan vi bidra med vår andel till en långsiktig lösning på den globala klimatutmaningen.

Vi hoppas kunnat lindra er rädsla och ni är alltid välkomna på besök till oss så berättar vi gärna mer om den omställning som pågår.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa